Sverige lærer Norge sorptiv kjøling

Interessen i Norge er stor.

Published

Fjernvarmen brukes til å kjøle konserthuset. Sorptiv kjøling virker godt i lokaler der kravene er ekstra strenge til både temperatur og luftfuktighet.– Delvis skal vi skape et behagelig klima for besøkerne, og delvis et klima som er optimalt for musikerne og de følsomme instrumentene deres, forklarer Göran Köttö. Han forvalter Örebro konserthus.

Fuktkrav

For snaue tre år siden var konserthuset i den svenske byen gjennom en omfattende renovering og utvidelse. Eiendomsselskapet som Köttö arbeider for, Örebroporten Fastigheter, passet på å se på inneklimaet samtidig.– Kravene til inneklima i et konserthus er svært høye. Vi streber etter så lite variasjon i fukt og temperatur som mulig. Vi må ligge mellom 40 og 60 prosent relativ fuktighet for at treblåserne skal holde seg stemt, forklarer Köttö på nettsidene til Munters.

Oslo og Mo

Det er nemlig Munters – den samme leverandøren som leverer til Olav Thons nye kontorbygg på Youngstorget i Oslo – som står bak inneklimaløsningen til Örebro konserthus. I Sverige er sorptiv kjøling velkjent. I Norge blir Thon-bygget det første som bruker fjernvarme til kjøling.– Interessen i Norge er stor nå. Jeg har vært på Fjernvarmedagene de siste årene og vi har hatt besøk fra Norge flere ganger, blant annet for å treffe kundene våre. Det finnes prosjekter på gang i Norge, og vi har også en leveranse til Mo i Rana, forteller Anders Granstrand. Han er salgssjef for sorptiv kjøling hos Munters.

Museer og trykkerier

– Det er vel flest prosjekter innenfor kontor, men dette er en ekstra god løsning på for eksempel museer, konsertsaler og trykkerier – der man kan befukte på effektivt vis om vinteren. Da har vi den adiabatiske befuktningen vinterstid, så kan vi bruke aggregatet til å befukte om vinteren og kjøle om sommeren, sier han.Salgsargumentet til Granstrand for sorptiv kjøling er at varmen kan brukes for å skape kjøling – som han mener at er en fordel for eksempel i Oslo, som har avfallsforbrenning og billig fjernvarme. Bra økonomi, miljøvennlig teknikk og ikke noe behov for tørrkjølere på taket, ramser han opp.

Energigjerrig

Örebro konserthus manglet befuktning, og musikerne slet med trekk og fare for ustemte instrumenter. Nå er det utvidet og forbedret.
Örebro konserthus manglet befuktning, og musikerne slet med trekk og fare for ustemte instrumenter. Nå er det utvidet og forbedret.

Örebro konserthus tenkte først på å velge kjølemaskiner og tradisjonell befuktning. Før ombyggingen var det ikke befuktning i huset i det hele tatt. Da var det også kaldt og trekkfullt både på scenen og i øvelseslokalene til musikerne.– Vi arbeider hele tiden for å minske energiforbruket vårt, akkurat som andre eiendomsselskaper, så selvsagt lette vi etter en løsning som var så energieffektiv som mulig, sier Göran Köttö.Han mener å ha fått et system som gir høy varmegjenvinning og trender minimalt med varmetilskudd ved normale vinterforhold.– Varmebehovet flyttes i stedet til den korte sommeren, når vi kan bruke billig fjernvarme, sier Köttö.

Powered by Labrador CMS