HUNDRE ÅR: Levetiden på skifertekkingen er flere hundre år – da må undertaket være utført ut fra at det ventes ekstra lang levetid på taket, skriver Eidsivating lagmannsrett.
HUNDRE ÅR: Levetiden på skifertekkingen er flere hundre år – da må undertaket være utført ut fra at det ventes ekstra lang levetid på taket, skriver Eidsivating lagmannsrett.

JOBB

Selge eiendom? Da bør du lese dette

Hvis du selger en eiendom med mangler, må du regne med at rettsvesenet behandler deg strengere hvis du er rørlegger. Da blir det vanskeligere å få gehør for at du ikke visste om feilene.

Published

Rørleggeren solgte hytta med så store feil at han må betale kjøperen 973.000 kroner i erstatning og sakskostnader. Hytta hadde han satt opp selv.

Kjøperne ville heve hele kjøpet. Den kampen tapte de. I stedet må selgerne ut med 873.000 kroner i erstatning og 100.000 i sakskostnader for en hytte som de hadde fått 2.760.000 kroner for.

Rørleggeren bygde selv

Det begynte med sprukne og løse fliser langs en yttervegg i stuen. Forsikringsselskapet til selgeren avviste at det skulle være noen mangel. Selgeren hadde nemlig meldt fra om sprukne fliser på våtrom.

Stridens eple var en hytte som var sju år gammel da den ble solgt. Selgeren hadde hatt ansvaret for oppføring og kontroll selv. Akkurat det at selgeren er rørlegger og hadde ansvaret selv, fører til at aktsomheten hans må vurderes svært strengt, ifølge kjøperne.

Isolasjon og fukt

At selgeren hadde ansvar for flere mangler, det var det ingen tvil om da Eidsivating lagmannsrett behandlet saken.

Kjøperne og takstmennene deres hadde funnet mangler ved isolasjonen – både rundt ringmuren og mot bakken. I neste omgang klaget de på elanlegget i uteboden, feil på pipen og isdannelser på taket. De meldte at snøfangeren var feilmontert og at det førte til at skiferen på taket knakk. Dessuten hadde det kommet ned vann under skifertaket.

De sakkyndige som så på taket, mente at kondens og fukt førte til nedsatt isolasjonsevne. Det var også muggsopp og fuktskader i skråtaket i stuen. Hytta hadde et forenklet undertak, som generelt frarådes under naturskifer, og ifølge retten burde takvinkelen vært 34 grader i stedet for de 23 gradenes fall som var på denne hytta.

«Høy standard»

Selgerne – rørleggeren og kona – var enige i noen av manglene – avtrekksviften på badet, pipen og elanlegget. De var også enige i at isolasjonen ikke var god nok, men ikke i prisen for å utbedre manglene.

Lagmannsretten trekker frem at eiendommen var markedsført og solgt som «en fritidseiendom av høy standard». Taksten fremhevet at eiendommen hadde «god håndverksmessig standard og gode materialkvaliteter».

Bygningsfaglig kompetanse

Dessuten er det sentralt at selgeren hadde bygningsfaglig kompetanse og at han selv sto ansvarlig for utførelse og kontroll av byggearbeiderne, skriver retten. Derfor må selgeren forutsettes å «kjenne til sentrale deler ved bygningens tekniske utførelse, herunder om krav til utførelse er fulgt».

Kjøperne ville heve hele kjøpet. Men det ba de om for sent, mener retten. Det tok over et år fra de reklamerte første gangen til de krevde hele kjøpet hevet. Og fem måneder før de ba om heving, hadde de fått anslått utbedringskostnadene til 940.000 kroner. Det er for lang tid, ifølge lagmannsretten.

Dermed må rørleggeren, kona hans og forsikringsselskapet deres i stedet betale erstatning og litt av sakskostnadene.

Powered by Labrador CMS