PERMITTERT: For at den oppsagte prosjektlederen skulle få fortsette i jobben mens LO- og NHO-advokatene kranglet, måtte VVS-bedriften permittere en annen prosjektleder som var i gang med pågående prosjekter. (Illustrasjonsfoto – byggeplassen på bildet har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre.)
PERMITTERT: For at den oppsagte prosjektlederen skulle få fortsette i jobben mens LO- og NHO-advokatene kranglet, måtte VVS-bedriften permittere en annen prosjektleder som var i gang med pågående prosjekter. (Illustrasjonsfoto – byggeplassen på bildet har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre.)

Oppsagt ansatt vant i retten – kollega måtte permitteres

En prosjektleder i en VVS-bedrift saksøkte arbeidsgiveren for å få beholde jobben. Dermed måtte bedriften i stedet permittere en kollega på et prosjekt som var i gang.

Published Last updated

Vestlandsbedriften fikk dårlige tider. Det var ikke annet å gjøre enn å si opp noen ansatte. Så langt var alle enige.

Hvem som måtte slutte, derimot, det var ikke like enkelt å bestemme. Det endte med at fire av de oppsagte saksøkte arbeidsgiveren og mente at oppsigelsene var ugyldige.

Ba ansatt om å gå

Noen måneder senere ba bedriften en av de oppsagte om å slutte i stillingen sin som prosjektleder før oppsigelsessaken var avgjort i retten. Da hadde det gått fem måneder siden han ble oppsagt. Akkurat den delen av nedbemanningen – om han skulle beholde jobben til oppsigelsen var behandlet i retten – den har vært to ganger i tingretten og to ganger i lagmannsretten.

– Det er ikke tvil om at bedriften hadde så prekær økonomi at det var behov for oppsigelser, skriver NHO-advokat Norah Yalda Rahimi, som representerte VVS-bedriften. Ifølge bedriften ville det koste 720 000 kroner å ha vedkommende i arbeid frem til saken var avgjort, «uten at han er verdiskapende».

Permitterte kollega

Ifølge bedriften måtte den permittere en prosjektleder som den trengte i prosjekter som var i gang, bare for å ha råd til å betale det det kostet å betale den oppsagte medarbeideren.

Når [NN] krever å stå i stillingen, medfører det at andre ansatte må permitteres. Dette er ansatte [bedriften] har behov for, til å gjennomføre arbeid [NN] ikke er kvalifisert for.

Påstand fra bedriften

Mannen som var oppsagt, var blant dem som hadde kortest ansiennitet og minst både formell og reell kompetanse, ifølge bedriften, som også trekker frem høyt sykefravær.

Selv mente han at det var usaklig at akkurat han ble valgt ut blant dem som skulle sies opp.

Hovedregelen i slike saker er at arbeidstageren har rett til å fortsette så lenge det forhandles eller så lenge han har saksøkt firmaet for å få beholde jobben.
– Det ligger allerede i den hovedregelen at dette kan representere en praktisk og økonomisk byrde for arbeidsgiver, skriver LO-advokat Karl Inge Rotmo, som førte saken for arbeidstageren.

Rotmo trekker også frem at det ville bety en betydelig belastning for økonomien til familien om den oppsagte mistet jobben og gikk over på dagpenger.

Tøff krangel

Når det er forhold i bedriften som gjør at noen blir oppsagt, skal det mye til å pålegge den oppsagte å slutte før rettssaken er ferdig, peker Gulating lagmannsrett på.

Det bestrides ikke at [bedriften] har behov for kostnadsredusering, men økonomien er ikke mer kritisk enn hva som er normalt for bedrifter som tilpasser seg økt konkurranse eller fallende etterspørsel.

Påstand fra arbeidstageren

Til rettssaken om oppsigelsen hadde advokatene sendt inn over 1000 sider bevismateriale og meldt 23 vitner.
– Konfliktnivået fremstår som høyt, skriver lagmannsretten.

Retten er ikke i tvil om at firmaet sliter med økonomien og at den er blitt enda verre som følge av koronapandemien. Bedriften har behov for å få rasjonalisert og lagt om raskt, skriver retten – et år etter at omleggingen faktisk ble bestemt.

Den eneste av 16

Av de 16 ansatte som ble sagt opp, var det bare den ene som gikk til retten, som ennå arbeidet i bedriften. Men det truet ikke bedriftens økonomiske grunnlag om han beholdt jobben noen uker til, mener Gulating lagmannsrett.

Dermed fikk den oppsagte prosjektlederen fortsette i jobben til saken hadde gått en runde til i retten.

Etter fire rettssaker om han skulle få beholde jobben til retten hadde avgjort om det var lovlig å si ham opp, så var det slutt. Selve oppsigelsessaken ble nemlig avgjort uten rettssak likevel – bedriften og prosjektlederen inngikk et forlik.

Powered by Labrador CMS