PRAT OG PRAKSIS: Det spiller ingen rolle hva du kaller jobben eller om den gjøres etter kravene i tek – det viktige er hva du har avtalt med kunden, slår Gulating lagmannsrett fast. (Illustrasjonsfoto – bildet viser ikke den løsningen som ble brukt på badet som rettssaken dreide seg om.)
PRAT OG PRAKSIS: Det spiller ingen rolle hva du kaller jobben eller om den gjøres etter kravene i tek – det viktige er hva du har avtalt med kunden, slår Gulating lagmannsrett fast. (Illustrasjonsfoto – bildet viser ikke den løsningen som ble brukt på badet som rettssaken dreide seg om.)

Avtale viktigere enn teknisk forskrift

Det spiller ingen rolle om du kaller det overflatebehandling eller totalrenovering, og det spiller ingen rolle om du følger tek-en eller ikke: Kunden kan forvente «alminnelig håndverksmessig standard».

Published

Det er Gulating lagmannsrett som fastslår det i en dom etter at en rørleggermester og kunden hans har kranglet i flere år i forskjellige instanser. «Det avgjørende for spørsmålet om hva oppdraget omfatter, er hva som konkret er avtalt mellom partene», skriver lagmannsretten.

Fikset badet

Det begynte med at en privatkunde ville ha renovert badet i kjellerleiligheten sin. Rørleggermesteren sørget for at hun fikk varmekabler, fliser på gulvet og nye vegger, i tillegg til at han gjorde arbeid andre steder i leiligheten

Kunden var misfornøyd og saksøkte rørleggermesteren to år etter at arbeidet var ferdig. Det endte med et forlik der rørleggermesteren tok på seg å rette opp – blant annet med membrantetting mot dørterskelen og utskiftning av sluket.

Rørleggermesteren gjorde ikke det tidsnok, og gikk med på en ny avtale det han kompenserer med å betale for varmepumpe i boligen. Det ble heller ikke gjort, og til slutt anla kunden ny sak. Tingretten dømte rørleggermesteren til å betale 273 000 kroner.

Hva er «forskriftsmessig»?

Rørleggermesteren anket. Han mener at han skulle etablere membrantetting og skifte ut sluket, men ordlyden i forliket skriver ikke hvordan det skulle gjøres. Arbeidet skulle gjøres «forskriftsmessig». Spørsmålet er hva det betyr og hvilke forskrifter som gjelder, mener han.

Den forskriften som ikke bør gjelde, er tek10, som var den ferskeste tek-en på det tidspunktet: Arbeidet var ikke søknadspliktig, og det var ikke omfattende nok til at han hadde noen plikt til å følge siste byggtekniske forskrift, ifølge rørleggermesteren. Ingen rør eller avløp er flyttet eller forlenget. Arbeidet var rett og slett en overflateoppussing, skriver han.

Dessuten: Kunden kunne ikke vente seg noen full rehabilitering etter tek10 – ikke med den prisen hun betalte. Og at utbedringen ikke ble gjort tidsnok, skyldes at kunden har nektet rørleggeren å komme inn, ifølge rørleggermesteren.

Kall det hva du vil

Gulating lagmannsrett, derimot, er helt enig med kunden, takstmannen og tingretten. Det spiller ingen rolle om arbeidet er «overflatebehandling» eller «totalrenovering» eller om tek10 skal gjelde. Det avgjørende for spørsmålet om hva oppdraget omfatter, er hva som er avtalt.

Retten hører på takstmannen som har vært inne, som også var sakkyndig vitne i saken: Her var det ikke mulig å skifte ut sluket uten å ta hele gulvet på nytt, inkludert å legge varmekabler. Det vil være vanskelig å meisle opp sluket uten å skade varmekablene, og sluket ligger så nært veggen at det er svært sannsynlig at membranen blir ødelagt når flisene tas av.

«Baderomsnormen»

Dessuten peker retten på at rørleggermesteren har skrevet i fakturaen at «badet er bygget etter baderomsnormen med dertil hørende garantier». Selv om retten mener at det er uklart hva han mener med «baderomsnormen», underbygger formuleringen at kunden venter seg «håndverksmessig utførelse».

Dermed må rørleggeren betale ikke bare de 273 000 kronene pluss nye renter som tingretten konkluderte med, men også 102 000 kroner ekstra til advokaten og takstmannen.

Powered by Labrador CMS