Bygg-Veidekke-ZEB-laboratorie
BYGGES: Veidekke er godt i gang med å bygge ZEB-laboratoriet, der Forskningsrådet og Enova begge har gått inn med midler, viser Terje Jacobsen (til venstre) og Arild Gustavsen.

Nå kommer nullutslippslaboratoriet

Nullutslippslaboratoriet reiser seg på Gløshaugen i Trondheim. ZEB-bygget skal brukes til å forske på bygg uten klimagassutslipp, samtidig som det fungerer som et helt vanlig kontorbygg.

– Det nye bygget skal gi svar på hvilke tekniske og arkitektoniske løsninger som må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsforhold, sier Terje Jacobsen.

Levende laboratorium

Forskningsdirektøren i Sintef Community – tidligere Sintef Byggforsk – har tatt plass på et møterom med utsikt til en byggeplass. Sammen med ham sitter Arild Gustavsen – professor ved NTNU og direktør for ZEN-forskningssenteret (Zero Emission Neighbourhoods).

Det er ikke en hvilken som helst byggeplass. Det fire etasjer høye bygget som reiser seg, mest i massivtre, skal bli ZEB-laboratorium. Et levende laboratorium, der det skal forskes på bygg med null utslipp av klimagasser samtidig som rundt 80 Sintef- og NTNU-ansatte får den daglige arbeidsplassen sin der. Undervisningsarealer for studentene blir det også rom for.

kontorlandskap-ZEB-laboratoriet
SAMMENLIGNBART: I ZEB Test Cell ligger to rom der det kan arbeides parallelt – på samme måte, men i større skala, får det nye laboratoriet to like kontorlandskap der forskjellige løsninger kan sammenlignes.

Mennesker i forsøket

– Dette skal fungere som et ordentlig kontorbygg der menneskene blir en del av forsøket, forteller Gustavsen. Samtidig er det gjort klart som laboratorium i den forstand at det for eksempel legges opp til at inneklima og energibruk kan undersøkes i to helt like kontorlandskap kan undersøkes samtidig.

Her skal det prøves ut forskjellige ventilasjonsløsninger – tradisjonell mekanisk, naturlig og hybrid ventilasjon. Det skal forskes på energi fra sol og varmepumper, utveksling med NTNUs egne varme- og el-sløyfer og termisk lagring. Overvannshåndtering er også en del av prosjektet.

Komfort og teknologibruk

– Så skal vi se hvordan folk trives og hvordan komforten er med forskjellig teknologi og forskjellig bruk av den. Arbeidsplassutforming er også en del av bildet, forklarer Jacobsen.

Forskerne skal også se på hvordan brukerne påvirker energibruken i bygget og hvordan de tilpasser seg teknologien. Funnene fra ZEB-laboratoriet kan bli til praksis temmelig raskt. NTNU i Trondheim er delt på to hovedområder i dag, men planen er å flytte alt på Dragvoll til Gløshaugen. Det er snakk om 92 000 kvadratmeter som skal bygges nytt og opptil 45 000 som skal bygges om.

– Campusprosjektet er veldig interessert i det vi finner, sier Terje Jacobsen.

Fra materialer til ZEN

– Historikken startet med at vi hadde veldig gode laboratorier på materialnivå og komponentnivå, forklarer Arild Gustavsen.

Fra muligheten til å teste vegger, tak, gulv og ventilasjonssystemer i et styrt klima, gikk NTNU og Sintef videre til å bygge ZEB Test Cell – to rom der det går an å forske med et kontrollert klima inne i bygget og reelt klima ute.

Neste trinn var ZEB Living Lab, en reell enebolig. Der ser forskerne på både menneskene og teknologien og samhandlingen mellom dem. Og nå kommer altså kontorlaboratoriet.

Zeb-laboratoriet-skilt
CELLER: Test Cell-bygget var det første i en serie stadig større fullskalalaboratorier.

«ZEB» står for «Zero Emission Buildings». «ZEN» er enda et skritt videre: «Zero Emission Neighbourhoods».