Pål Alvær Nemitek
Pål Alvær Nemitek

Skipper’n som ser på tvers

Bli kjent med lokallagsleder Pål Alvær.

Published

«Sånne Pål-greier», heter det på Sørlandet. Pål Alvær ser gjerne på tvers av flere fag og finner nye løsninger. Men han ser på langs, også: Mot pensjonisttilværelsen i Tyskland.– Blandingen mellom elektrofaget og ventilasjonsfaget er viktigere enn noen gang, sier Alvær. Han arbeider for Schneider Electric og leder Sørlandet gruppe i VVS-foreningen – men fagbrevet hans er som radio- og TV-reparatør, og på fritiden er han redningsskøyteskipper.– Den andre jobben min var hos Flebu Sør, som ble en del av Caverion. Jeg lærte mye der, og samtidig ble jeg innmeldt i VVS-foreningen fordi det skulle være landskonferanse her i Kristiansand, forteller han.

Alt i sammenheng

– Det er slett ikke noen ulempe å ha VVS-bakgrunn fra en entreprenør og så gå over til en leverandør hvor vi leverer styresystemer og alt i bygg.Spesialfeltet til Pål Alvær er nemlig å se alt i sammenheng, tenke nytt og finne gode løsninger som ikke er så enkle å se for den som bare sitter der og tenker på sitt eget fag. Sammen med en kollega sparte han strøm tilsvarende 209 hus hos daværende Elkem. Det er det som hele bransjen snakker om nå – Alvær gjorde det for 12 år siden.

Svart belte i fysikk

Han legger mye av «skylden» på en sjef i Flebu som hadde svart belte i fysikk, som han forklarer det. Dermed forsto han at fysikken i det han driver med, er like viktig som teknikken.Han har spesialisert seg på industrien. Spesielt tung prosessindustri, men han har også arbeidet hos en matprodusent som Hennig-Olsen.– Jeg kan ikke fordra barnehager. Jeg liker store, kompliserte bygg. Da leverer jeg på kundens betingelser, erklærer han. Kunden bryr seg ikke om teknikken bak – han skal ha 150 kubikk inn i rommet. Når han slår i bordet og sier det til dem som skal regne anbud, er det mange som trekker seg.– Det å tegne kanalnettet og få det slik som kunden vil, er en del av leveransen. Får du betalt for det, så må du konstruere det. Jeg har sittet i så mange byggesaker og sett hvem som må betale for at noen gjør en feil. Det er uetisk, mener Pål Alvær.– I dag er det veldig mange som gjør veldig mye, og så skjer det lite.

Overlevde kreft

Innimellom alt han har gjort for å vri bransjen på Sørlandet i en bedre retning, er det blitt tid til mye annet. Både på godt og vondt.– Jeg fikk påvist lymfekreft i 2003. Da jeg så at det ikke var sikkert at jeg ville bli pensjonist, så dro kona og jeg på båttur til Berlin. 11 uker frem og tilbake, og bare to dager med regn på hele turen, forteller han.Kreften ga opp, mens Pål Alvær fortsatte. Da helsa vendte tilbake, ble han rastløs, og da Redningsselskapet startet opp korps i Kristiansand, meldte han seg som frivillig. Siden han hadde kystskippersertifikat, gikk han rett inn som kaptein. Nå er han skipper på redningsskøyta Bendt R. Rasmussen.

ITB-innsparing

Nå er han tilbake på skolen som han arbeidet på da han fikk kreft. Denne gangen er han ITB-ansvarlig. Der fant han fort ut hvordan det var lagt opp til å bygge kjølemaskiner for 120 kilowatt samtidig som det går fjernkjøling rett utenfor.– Hadde jeg ikke sett det, hadde de bygd inn kjølemaskinene. Nå trengs det to rør opp fra bakken, så sparer du 120 kilowatt i timen, sier han.I tillegg til at Alvær kan fysikken og ser alt i sammenheng, har han nytte av styrekollegene i VVS-foreningen. Der sitter det mange med kunnskap som han ikke har selv. Til gjengjeld har han en byggforståelse som han merker at folk i fagene ikke har.

Til Tyskland

Nå nærmer det seg slutten på karrieren. Dimmekalenderen – det finnes apper for slikt, også – er på vei ned mot 700 dager. Småbåten solgte han og kjøpte bolig i Rendsburg. I Schleswig-Holstein, nord i Tyskland. På papiret har han allerede flyttet: Tyskland aksepterer at du har to bosteder. Dermed er det også blitt kabriolet til tysk pris og anledning til å kjøre den på sommerferie i Norge hvert år.– Jeg er blitt en nyter. Du vet ikke hvor lenge du har! fastslår Pål Alvær.