EKSPANSJON: Over 20 år etter at standarden om tett tilbakeslag kom, har mange rørleggere ennå ikke lært seg hvordan de skal håndtere et ekspansjonskar, sier Håkon Sværi (til venstre) og Terje Larsen.
EKSPANSJON: Over 20 år etter at standarden om tett tilbakeslag kom, har mange rørleggere ennå ikke lært seg hvordan de skal håndtere et ekspansjonskar, sier Håkon Sværi (til venstre) og Terje Larsen.

Ja, du trenger ekspansjonskar

Ja, du må montere tilbakeslagsventil, og berederen trenger ekspansjonskar. Over 20 år etter at kravet kom, har mange rørleggere ennå ikke lært å følge det.

Published Last updated

Minst to–tre ganger hver dag får Oso det samme spørsmålet: Hvorfor renner det i sikkerhetsventilen?

Siden 1997

– Det spørsmålet skulle vi ikke fått. Det kom Norsk Standard om tilbakeslagsventil i inntaket på alle boenheter i 1997, sier Terje Larsen. Han er fjerde generasjon rørleggermester og salgsingeniør på hovedkontoret til Oso.

– Det medfører at vannet ekspanderer når det varmer seg opp. Hvor skal trykket gjøre av seg? Jo, sikkerhetsventilen blåser. Da må det installeres et ekspansjonskar. Så kommer spørsmålet «Hva skal jeg stille det ekspansjonskaret på?». Da må du også montere reduksjonsventil, forteller Larsen.

Sjekk trykket

I 2001 arbeidet han i Asker kommune og diskuterte tett tilbakeslag på inntaket. – Mange Rørleggerne har fortsatt ikke fått det med seg. Det er ganske skremmende. De monterer ikke reduksjonsventil eller ekspansjonskar, sier han.

Oso kommer med bereder med ekspansjonskarene på toppen. Men det jukses med at trykket ikke blir fulgt opp.

Vannstoppventil

I rom uten sluk kommer det ofte lekkasjer. – Det er krystallklart at det skal være vannstoppventil. Det står i siste TEK, og det var i forrige. Argumentet fra rørleggerne er at hvis de tar det med, så får de ikke jobben, for konkurrenten har det ikke med. Da skal de heller la være å ta jobben, sier Terje Larsen.

Slike jobber havner på bordet hans som regresskrav fra forsikringsselskapet. Han må vise til regelverket og fortelle at leverandøren ikke dekker regressen, forsikringsselskapet går på rørleggeren, og da ender Larsen med en sint rørlegger på tråden. – Du plikter å ha en tabbeforsikring. Så kan man diskutere om det er en tabbe når det er en bevisst handling, sier han lakonisk.

Rom med sluk som ikke blir utført som våtrom, er en annen bommert som skjer ofte. Larsen forteller om saker der det er montert sluk i furugulvet på en hytte eller montert parkett over sluket på vaskerommet.

Pass på salt vann

Servicesjef Håkon Sværi råder rørleggerne til å bli flinkere til å ta vannprøver, ikke minst nå som veiene er blitt saltet mer og mer. På nedsiden av riksvei 7 har det vært mange problemer med korrosjon. Ett sted ble det målt 550 milligram per liter vann. Det viste seg at det var der saltbilen snudde.

– Det er mange som ikke tenker på det og tror at vannkvaliteten er den samme som før. Dette kommer av all saltingen. En gammel bereder som har stått der lngere, har fått et sjikt med oksidasjon og inneholder tykkere stål. En ny bereder står ikke lenge med alt det saltet, forklarer Sværi.

Terje Larsen er likevel klar når han oppsummerer spørsmålene som rørleggeren kommer med:

– Det jeg føler at spørsmålene våre går mest på, er at montasjehenvisningen ikke blir lest!

Her er noen av rådene fra Oso til rørleggerne:

• Ta vannprøver og tenk på at nye beredere er sårbare for dårlig vann, på grunn av den høye temperaturen.

• Det skal være reduksjonsventil på inntaket hvis trykket er over 6 bar. Og alltid hvis du skal ha ekspansjonskar, for å vite justeringstrykket på karet.

• Det skal være tilbakeslagsventil på alle inntak (hver boenhet).

• Lufttrykket på ekspansjonskaret skal sjekkes én gang i året. Trykket skal være 0,1 til 0,5 Bar over inntakstrykket. Blir trykket borte, så ryker karet.

• Avløpet fra sikkerhetsventilen skal være minimum 18 millimeter innvendig. Mange bruker helt ned i 12, og da blir det mottrykk slik at røret står og slår.

• Benkberedere og beredere i rom uten sluk skal monteres med vannstoppventil.

• Hvis rommet har sluk, er det et våtrom, og det skal utføres deretter.

• Hvis ikke berederen er montert etter montasjeanvisningen, står det klart og tydelig at leverandøren ikke dekker følgeskader.

• Hvis ikke monteringen er gjort etter gjeldende lover og forskrifter, er det forsikringen til dem som har montert det, som må dekke skader, og det kan fort bli dyrt.

Husk på dette!

I denne serien hjelper Rørfag deg å unngå pinlige bommerter. Her får leverandørene fortelle hva rørleggerne spør dem om – og hva som er viktig å huske når du monterer produktene deres.