EGNE PRODUKSJONSFASILITETER: Morten Ådlandsvik i Bergen Rørteknikk forteller at både energisentral og sjakter til det nye Fylkesbygget i Bergen er produsert på selskapets verksted i Godvik.
EGNE PRODUKSJONSFASILITETER: Morten Ådlandsvik i Bergen Rørteknikk forteller at både energisentral og sjakter til det nye Fylkesbygget i Bergen er produsert på selskapets verksted i Godvik.

BERGEN RØRTEKNIKK

Tung prefab-satsing

Bergen Rørteknikk har investert millioner i egne produksjonsfasiliteter for prefabrikasjon. Det nye Fylkesbygget i Bergen var deres første testprosjekt.

Published

Erfaringene fra dette pilotprosjektet er veldig gode, og vi sitter igjen med følelsen av at satsingen på prefabrikasjon har vært vellykket. Vi kommer derfor til å fortsette utviklingen av prefab-konsept vårt, sier prosjektleder hos Bergen Rørteknikk, Morten Ådlandsvik.

Svært effektivt

For noen år siden bestemte Bergen Rørteknikk seg for å ta grep for å sikre selskapets konkurransekraft og utvikling fremover. Ett av grepene var å satse på prefabrikasjon.

De har derfor oppgradert egen bygningsmasse og bygget egne produksjonsfasiliteter hvor alt av prefabrikkering skjer. De har også kjøpt inn maskiner og annet nødvendig utstyr.
– Samlet snakker vi om investeringer tett på ti millioner kroner, sier Ådlandsvik.

Det første prosjektet hvor de prefabrikkerte sjaktene har blitt tatt i bruk er det nye Fylkesbygget som nå reiser seg i Bergen. Bygget som skal stå ferdig i februar neste år, er på til sammen cirka 27.000 kvadratmeter og kjennetegnes av to tårn.

Ådlandsvik forteller at alt av sjakter til tårnene, men også energisentralen, på nybygget er fabrikkert i selskapets lokaler i Godvik. Sjaktene ble produsert på tolv meters lengder og så heist inn mens bygget fortsatt var åpent, hvor de så koblet opp mot resten av rørnettet i bygget.

– Det fungerte svært godt og var veldig effektivt. Selve innheisingen tok oss bare tre timer, sier Ådlandsvik, som legger til at en hyggelig synergieffekt av etablering av sjakter tidlig prosjektet var at totalentreprenøren kunne benytte rørføringen til provisorisk oppvarming i byggefasen.

Redusert tid på byggeplass

Ådlandsvik ser imidlertid en lang rekke av fordeler med prefabrikasjon av sjakter, blant annet trekker han frem bedre kontroll på selve produksjonsprosessen, noe som sikrer høy kvalitet og lite svinn.

– På verkstedet har vi alt vi trenger av både maskiner, utstyr og deler. Vi slipper dermed å rigge opp dette på byggeplassen, noe som selvsagt sparer oss for mye tid. I tillegg har vi bygget opp et betydelig lager, noe som sikrer at vi til enhver tid har de delene vi trenger. Dermed unngår vi stans i produksjonen, sier Ådlandsvik.

Det sparer dem for tid under selve produksjonen, men ikke minst tidsbruken ute på byggeplass.
– Sammenlignet med tradisjonell bygging og montering på byggeplass er tiden på byggeplass redusert med cirka 80 prosent. Det gir muligheter for andre fag og en mer effektiv byggeprosess, sier Ådlandsvik.

Han understreker at de fortsatt er i en pilotfase, men tror at de på sikt også vil kunne redusere samlet prosjekttid betydelig.
– Det er farlig å være for konkret, men jeg tror at vi etter hvert kan se samlede tidsbesparelser på mellom 20 og 30 prosent. I et prosjekt av litt størrelse kan derfor potensialet for effektivisering være betydelig, sier Ådlandsvik.

Prosjektering

En av utfordringene for å få en mer effektiv byggeprosess handler ifølge den erfarne prosjektlederen om at det må stilles større krav til prosjekteringsfremdrift.

– Arbeidsunderlaget må låses tidligere i prosjektene. I Fylkesbygg-prosjektet produserte vi parallelt med betongproduksjonen slik at sjaktene kunne heises inn før bygget ble lukket. Vi ser imidlertid alt for ofte at prosjekteringen går parallelt med fremdriften i prosjektet noe som veldig ofte innebærer at vi ikke får tid til prefabrikering, sier Ådlandsvik.

Tidlig involvering fra underentreprenører er derfor en viktig faktor for å lykkes med prefabrikkering.
– Da kan vi være med å påvirke prosjektet i positiv retning og bidra til en mer effektiv byggeprosess, sier Ådlandsvik.

Sikrer oppdrag og arbeidsplasser

For Bergen Rørteknikk handler etableringen av en egne prefabrikasjonsfasiliteter om å gjøre selskapet enda mer attraktivt som en samarbeidspartner og slik sikre oppdrag og arbeidsplasser.

– Prefabrikering vil vi se stadig mer av og ved å etablere disse fasilitetene er vi ikke lenger avhengig av underleverandører. Vi har mer av produksjonen «in house». Målet er selvsagt at dette skal gjøre oss mer attraktive som samarbeidspartner, noe som igjen bidrar til at vi sikrer arbeidsplassene våre, sier Ådlandsvik.

Han forteller at etableringen av verkstedet også innebærer etableringen av en ny avdeling.
– Vi har etablert en industriavdeling og ansatt en person som skal lede avdelingen. Dette betyr at vi fremover også sikter oss inn mot mer industrielle oppdrag. Dette handler igjen om å sikre oppdrag og arbeidsplasser. Erfaringene vi så langt har gjort oss gjør at vi er trygge på at dette er et skritt i riktig retning, sier Ådlandsvik.

Powered by Labrador CMS