Jørgensen og Pedersen i aksjon!
Jørgensen og Pedersen i aksjon!

Hvordan gjøre bærekraft lønnsomt?

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og på Solstrandkonferansen 2020 vektlegges det omfattende samfunnsansvaret som ligger hos bedriftene som eksisterer i den. En viktig del av Solstrandkonferansens fagprogram er hvordan bærekraft kan være «Big business» for byggenæringen. Dette skal førsteamanuensisene Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen ta et dypdykk i med sitt foredrag på konferansen.

Published Last updated

- Vi skal gå igjennom hvordan man kan forene bærekraft og lønnsomhet i nye, innovative forretningsmodeller, hvordan slike forretningsmodeller ser ut, og hvordan de kan endre måten man driver business på. Bærekraft har blitt en hygienefaktor og noe bedriftene bare må forholde seg til. Bærekraft, sammen med ny teknologi og endrede kundepreferanser, truer eksisterende forretningsmodeller – samtidig viser det seg at dette er vår tids største innovasjonsmulighet, forteller Jørgensen og Pedersen.

Har du ikke meldt deg på Solstrandkonferansen enda? Meld deg på her!

Fire resultater

Jørgensen og Pedersen forklarer at bærekraftige investeringer bør føre til én eller gjerne flere av disse fire resultatene: Lavere kostnader, høyere inntekter, bedre omdømme og lavere risiko.

- For å få til dette må bedrifter innovere forretningsmodellene sine. Vi kaller dette en RESTART, og i foredraget vårt skal vi forklare hvordan dette er mulig, og vi skal vise en rekke gode eksempler på dette.

Sammen har de også skrevet boken «RESTART: 7 veier til bærekraftig business» som tar deg gjennom en oppskrift for å gjøre selskapet bærekraftig gjennom et rammeverk med samme navn som boken.

Påvirker samfunnsansvar bedriftens lønnsomhet?

Jørgensen og Pedersen har sett en rekke studier som begynner å avdekke hvordan bedrifter kan forene bærekraft og lønnsomhet, og hvordan en ekte satsing på bærekraft faktisk kan bidra til økt lønnsomhet.

- Nøkkelen er å identifisere de viktigste bærekraftsproblemene av relevans for din bedrifts virksomhet, og hvordan endringer i forretningsmodellen kan løse disse, sier Jørgensen.

- “Hva er den nye palmeoljen?”, ringte de og spurte oss om fra dagligvarebutikkene, etter at palmeoljeproblemet hadde tatt dem på sengen. De skjønte med andre ord at for å håndtere fremtidige bærekraftsproblemer, måtte de bli flinkere til å “finne” de rette problemene, samt gode måter å løse dem på, legger Pedersen til.

De forteller kort om hvordan forskningen viser at de bedriftene som lykkes med lønnsomt samfunnsansvar evner å identifisere og løse bærekraftsproblemene sine på måter som interessenter i og utenfor bedriften (kunder, ansatte, investorer, regulerende myndigheter, lokalsamfunn mm) er fornøyde med.

- Disse bedriftene blir også mer attraktive for ansatte, investorer opplever at det reduserer risiko, og regulerende myndigheter blir mindre hissige på å regulere dem. Alt dette er positivt for lønnsomhet, sier Jørgensen.

Hvordan går man frem?

- Vi jobber tett sammen med bedriftene - både små og store virksomheter i inn- og utland. Vi utvikler eksperimenter sammen med dem for å teste hypoteser de har om hvordan forretningsmodellen deres kan forbedres. Det kan dreie seg om nye produkter eller tjenester, nye betalingsmodeller eller lignende. Vi designer da piloter og tester sammen med bedriftene som kjøres enten i lab eller ute i felten. Dette har vi gjort i årevis sammen med en rekke ulike bedrifter i ulike bransjer som for eksempel Orkla, Sbanken og renovasjonsselskapet BIR, avslutter Jørgensen og Pedersen.

Få med deg foredraget til Pedersen og Jørgensen på Solstrandskonferansen 2020 – se hele fagprogrammet og meld deg på her!

Jørgensen | Pedersen: Hvordan møte en sirkulær fremtid?

Powered by Labrador CMS