FRYKTER KONSEKVENSENE: Randulf Wara frykter konsekvensene av krigen.
FRYKTER KONSEKVENSENE: Randulf Wara frykter konsekvensene av krigen.

ARBEIDSLIV

Frykter krigens konsekvenser i nord

Så langt har ikke Randulf Wara som driver rørleggerfirma i Kirkenes merket noe til krigen mellom Russland og Ukraina. Han frykter at det bare er et tidsspørsmål.

Published

– Det jeg på sikt frykter at kan skje, er at de russiske båtene slutter å komme inn til Kirkenes. Da vil aktiviteten ta seg ned, noe som får ringvirkninger. Da vil også vi merke det, sier Randulf Wara, daglig leder i selskapet Varme og Sanitær AS i Kirkenes.

Vil ramme lokalsamfunnet

Grensebyen Kirkenes ligger bare noen kilometer fra grensen til Russland. Tettstedet har cirka 3500 innbyggere, men tar man med omlandet og nærliggende tettsteder, så ender vi på cirka 10.000.

Skipsindustrien er viktig for det lokale næringslivet og blant annet utgjør russiske båter en viktig andel av næringsgrunnlaget. En av hjørnesteinsbedriftene er skipsverftet Kimek. I forrige uke fikk 80 av bedriftens ansatte permitteringsvarsel, men regjeringen lover en krisepakke som kan være med å redde jobbene.

VVS-aktøren, Varme og Sanitær, teller totalt fire rørleggere, inkludert Wara selv, pluss en tømrer i 50 prosent stilling. Selskapet ble stiftet i 1962 og fyller med andre ord hele 60 år i år.

Wara har naturlig nok ikke vært med hele tiden, men man kan med trygghet si at selskapet har opplevd urolige tider tidligere, blant annet med den kalde krigen som varte fra 1945 til 1990. Nå er konflikten med Russland gått fra kald til varm, men så langt er konsekvensene i nord altså begrenset.

Wara er imidlertid mer urolig for de langsiktige virkningene, dersom konflikten drar ut.
– Krigen mellom Russland og Ukraina foreløpig er fersk, men dersom de russiske båtene uteblir vil det få konsekvenser. Lavere aktivitet i viktige hjørnesteinsbedrifter vil ramme hele lokalsamfunnet, sier Wara.

Avventer tur over grensen

I tillegg til skipsverftene, så er også fiskeindustrien og handel knyttet opp mot Russland. Spesielt handelsnæringen merket fraværet av russere godt da grensene ble stengt som følge av pandemien.

– Selv om grensene nå er åpnet opp igjen, så har nok ikke aktiviteten tatt seg opp igjen, og med den siste tidens utvikling skal det vel litt til at det skjer med det første, sier Wara.

Han forteller at han selv ville tenkt seg om én og to ganger før han tok turen over grensen, slik situasjonen er nå.

– Det er fortsatt en del trafikk over grensen, blant annet er det noen fra norsk side som reiser over for å fylle bensin og diesel. Personlig kommer jeg nok til å avvente litt og vente til krigen er over, sier Wara.

Jobbene tørket inn

For rundt fem år siden hadde de en del aktivitet på andre siden av grensen, men de siste årene har dette tørket helt inn.

– Under korona var det selvsagt ikke mulig å krysse grensen, så dermed uteble oppdragene av naturlige grunner, men også i årene tidligere har det vært lite. For fem til seks år siden hadde vi jobber i Russland, men så har det altså tørket helt inn. jeg vet egentlig ikke hva som er årsaken til at det har blitt slik, sier Wara.

Han forteller at selskapet har merket en dupp i aktiviteten som følge av korona, men at det nå er i ferd med å ta seg opp igjen.

– Det er enda ikke på det nivået det var før pandemien, men det ser ut til å gå riktig vei. Usikkerheten er selvsagt knyttet opp mot krigen og hvor lenge den vil vare, sier Wara.

Powered by Labrador CMS