STERK VEKST: – Havbruk har blitt et viktig forretningsområde for oss, sier direktør for havbruk hos Brødrene Dahl, Anders Kallerud
STERK VEKST: – Havbruk har blitt et viktig forretningsområde for oss, sier direktør for havbruk hos Brødrene Dahl, Anders Kallerud

Brødrene Dahl vokser på havbruk:

Åttedoblet omsetningen

I 2015 rendyrket Brødrene Dahl sin satsing på havbruksnæringen. Siden det har de åttedoblet omsetningen i segmentet.

Published

– Vi har hatt en betydelig vekst innen havbruk de senere årene. Vi har hatt leveranser til denne næringen i mange år, men i 2015 rendyrket vi satsingen. Det har gitt resultater og siden det har vi åttedoblet omsetningen, sier direktør for havbruk hos Brødrene Dahl, Anders Kallerud.

Fra 6 til 7,4 milliarder

På grunn av at selskapet eies av det børsnoterte selskapet, Saint Gobain, kan han ikke gå ut med tall. Det er likevel ingen tvil om at vi snakker store penger.

Et stort prosjekt kan nemlig bety leveranser for flere titalls millioner kroner.
– Havbruk har blitt et viktig forretningsområde for oss, og vi ser også for oss en betydelig vekst fremover, spesielt knyttet til landbaserte anlegg, sier Kallerud.

Brødrene Dahl hadde i 2019 en omsetning på voksne 7,4 milliarder kroner, opp fra cirka 6 milliarder i 2015.
– Havbruk er det området hvor vi har hatt desidert størst vekst de siste årene. Med den store satsingen på landbaserte anlegg, ser vi ingen grunn til at utviklingen vi har hatt de siste årene ikke skal fortsette, sier Kallerud.

Kryper på land

Svært mye av leveransene til Brødrene Dahl er ifølge Kallerud knyttet opp mot landbaserte anlegg. Dette er alt fra smolt- og settefiskanlegg til slakteri og matfiskanlegg. For sistnevnte er det forventet en voldsom vekst fremover.

En oversikt bransjenettstedet iLaks.no har utarbeidet viser at hele 80 forskjellige selskaper nå arbeider konkret med finansiering og oppføring av landbaserte oppdrettsanlegg.

Anleggene er planlagt over hele verden og samlet produksjonskapasitet er estimert til 2 millioner tonn laks.

Til sammenligning er dagens produksjon av laks på 2,7 millioner tonn, på verdensbasis.

Norske selskaper står i spissen for planene, og dersom det blir realisert er ambisjonen at en tredel av laksevolumet skal produseres i Norge.
Brødrene Dahl har leveranser til flere av de største anleggene som nå er under produksjon, og Kallerud trekker frem både Salmon Evolutions landbaserte matfiskanlegg på i Hustadvika i Møre, samt SalMars nye prosessanlegg på Senja.

Mye rør og ventiler

Innen havbruk forteller Kallerud at de har en tredeling av leveransene mellom oppdrettsnæringen selv, entreprenørene og systemleverandørene.
– Omsetningen fordeler seg ulikt mellom de tre kundekategoriene, men entreprenørene, som bygger og setter opp anleggene er våre største kunder. Men både oppdrettsnæringen selv og systemleverandørene, de som leverer løsninger til næringen, er viktige kunder for oss, sier Kallerud.

Brødrene Dahl leverer alt fra rør, rørdeler til ventiler, aktuatorer og pumper til næringen. De har også egenutviklede ventiler som de leverer til flere av anleggene.
– Vi har skreddersydd vår kompetanse til denne næringen og i tillegg til produkter tilbyr vi derfor også prosjekteringstjenester knyttet opp mot våre produkter. Vi har 56 servicesenter fra nord til sør og satser tungt på oppdrettsnæringen. Vi tilbyr aktuelle varer i hele produksjonsleddet fra rogn til slakteri, sier Kallerud.

Store muligheter i landbasert oppdrett

Landbasert oppdrett har et enormt potensial og kan kanskje bli like stort som oppdrett til havs. For landets rørleggere og tekniske rådgivere kan dette representere store muligheter.

– Dette er en spennende utvikling, og det er ingen tvil om at det her kan ligge noen spennende muligheter for rørbransjen, sier administrerende direktør i Rørentreprenørene, Marianne W. Røiseland.

Hun får støtte fra direktør i VVS Norge Prosjekt, Erlend Berg. Han forteller at flere av deres medlemsbedrifter jobber mye med havbruk, og at noen allerede er involvert i landbaserte prosjekter.
– Det at nå stadig flere anlegg planlegges på land, byr på spennende muligheter både for våre medlemmer og landets rørleggere for øvrig, sier Berg.

Han forteller at bransjen representerer betydelig kompetanse, men at det som etterspørres i forbindelse med landbaserte oppdrettsanlegg ikke er standard hyllevare.
– Landbaserte oppdrettsanlegg representerer derfor ikke bare gode forretningsmuligheter, det representerer også en unik mulighet for videreutvikling av rørleggerbransjen. Denne muligheten må vi derfor ta, sier Berg som representerer de 20 største rørleggerbedriftene i VVS Norge.

Powered by Labrador CMS