Frank-Olsen-Rørkjøp-Jan-VAng-VVS-Eksperten
PRIS FØRST: Jan Vang i VVS Eksperten (til venstre) og Frank Olsen i Rørkjøp begynte med å få lavere innkjøpspriser da de dannet innkjøpsalliansen VVS Norden. Å kutte kostnadene kommer som neste trinn, men de vil heller gjøre jobben riktig enn raskt. (Arkivfoto)

VVS Norden kutter rørleggerprisene

VVS Norden kjøper billigere – nå kuttes kostnadene. Digital sporing av produkter er en av mange ting som kommer.

Medlemsbedriftene i VVS Norden har allerede merket den viktigste effekten av innkjøpsalliansen, ifølge Frank Olsen – administrerende direktør i Rørkjøp og styreleder i VVS Norden:

Kutter kostnader

– Konkurransekraften for hver enkelt rørleggerbedrift har blitt styrket gjennom bedre priser. Nå har vi fokus på å kutte kostnader, sier han.

Olsen vil gjerne snakke om hvordan både medlemmene og leverandørene skal få innfridd ønskene sine: – For medlemmene dreier det seg mye om innkjøpspris, mens for leverandørene dreier det seg først og fremst om økt salg og kostnadsreduksjon.

– Vi har et godt forhold til alle leverandørene. Samarbeidet mellom Rørkjøp og VVS Eksperten har skapt sunne forventninger. Nå gjelder det å oppfylle dem uten å forhaste oss.

Kassedata

Samtidig skal leverandørene – partnerne, som han gjerne omtaler dem som – ha god innsikt i hvordan varekjøpene fungerer i hverdagen.

– For å få til det, er det nødvendig å ha solid informasjon som er digitalt tilgjengelig for alle partnerne våre, sier Olsen.

– Gjennom smarte, digitale verktøy, som vi allerede har tilgjengelig, skal VVS Norden-samarbeidet sørge for å bidra til økt lønnsomhet for alle involverte parter.

Digital sporing

Dessuten satser VVS Norden på digital sporing i alle ledd.

– Når forbrukere får statusmeldinger på telefonen når de har en pakke på vei, skulle det bare mangle om ikke rørleggeren får tilsvarende meldinger om produkter som skal leveres til dem, sier en engasjert Olsen:

– Vi skylder rørleggerne å få det til! En av de viktigste tingene for en rørlegger i dag er leveransedyktighet. Skal rørleggerne kunne effektivisere hverdagen, holde tidsfrister og holde det de lover kundene, så må de jo vite når de mottar varene. Det er på tide at den digitale hverdagen også inntar VVS-bransjen!

Skynder seg langsomt

VVS Norden er opptatt av at ikke alt kan endres over natten.

– Det handler om å ha magemål. Legge lista på riktig nivå. Det er klokt å ta ett steg av gangen. Vi forvalter store verdier på vegne av mange rørleggerbedrifter. Da er det viktigere å gjøre ting riktig enn å gjøre dem i høyt tempo, sier styrelederen.

Ifølge Frank Olsen har medlemsbedriftene i VVS Norden allerede merket den viktigste effekten av innkjøpsalliansen:

– Gjennom bedre innkjøpspriser har hver enkelt bedrift styrket sin konkurransekraft. En mer effektiv driftshverdag og reduksjon av kostnader vil vi se i tiden som kommer.

Fakturerbare timer

Olsen har tidligere tatt til orde for at rørleggerne må få mer tid til å skru og bruke mindre tid på «merkantilt arbeid».
– Tid er penger! Fakturerbar arbeidstid, og hvor mange timer du kan fakturere, er det viktigste i løpet av dagen. Målsettingen vår fremover er at vi kan legge til rette for at rørleggerne får mest mulig produktiv arbeidstid og trenger å bruke minst mulig tid på mas og støy tilknyttet kontorarbeid og oppfølging, sier Frank Olsen.