NemiTek ønsker velkommen til varmeteknisk konferanse på ColorLine Oslo- Kiel. Varmeteknisk konferanse er en videreføring av Norsk Varmeteknisk Forenings fokusområder, men også en utvidelse med hva NemiTek representererer innenfor dette segmentet. Varmeteknisk konferanse gir deltagerne et nyttig påfyll av innsikt og forståelse for nyheter, utvikling og regler innen varmetekniske løsninger for norske bygg. Konferansen vil også tilby en utstilling med relevante leverandører innen fagområdet, i tillegg til godt sosialt samvær og nettverksbygging. Konferansen er forbeholdt utøvende personell innen varmeteknikk i bygg og har et begrenset antall plasser, så meldt deg på og vel møtt.

Powered by Labrador CMS