DAG 1 - Torsdag 17. februar

Empty article - Title
Konferansier v/Harald Eia og NemiTek innleder
Empty article - Title
Hva er sirkulær økonomi?

Heikki Holmås - Chief Sustainability Officer i Multiconsult

Empty article - Title
Hvordan kan vi få til en lønnsom verdikjede for ombrukte byggevarer?

Hanne Wetland


Hva er sirkulær økonomi i byggebransjen og hvorfor kan det gi stor klima- og miljøgevinst? Hva er prinsippene vi styrer etter i sirkulærøkonomien, og hva gjør man i byggebransjen som er bra allerede idag? Hvordan må materialstrømmene og arbeidsprosessene bli om vi skal får dette til? Hva er forskjellen på enkeltprosjekter og den markedsdynamikken vi trenger om vi skal få en lønnsom ombruksindustri? Hvilken rolle spiller digitalisering? Og sist men ikke minst: hvorfor er det ekstremt viktig at alle reiser seg samtidig.

Lunsj

Empty article - Title
Nordmenns forventninger til næringslivet og det grønne skiftet

Sunneva Kilsti - Ansvarlig for bærekraft i Opinion


Verdens forbruk er utenfor planetens tålegrense, og Norge ligger i front. Stadig flere forbrukere går i seg selv og ønsker endring. De fleste forventer at også næringslivet tar ansvar og bidrar til mer ansvarlig forbruk.Hvordan kan næringslivet spille på lag med forbrukerne på vei mot et mer sirkulært forbruk?

Empty article - Title
Bærekraftstrategien 2022-2024

Thor-Jostein Egeland - Daglig leder i NemiTek


NemiTek vil på Solstrand lanserer sitt nye veikart for bærekraft og sirkulærøkonomi. Hvordan skal NemiTek skape dette til sitt viktigste arbeid de neste årene?

Empty article - Title
Hvorfor spiller BIM en viktig rolle for sirkulær økonomi i byggebransjen?

Kine Abbott Solberg – BIM-utvikler i Sweco


Hva er egentlig BIM, og hvorfor er de digitale bygningsmodellene en viktig brikke i arbeidet med å bevege oss mot en sirkulær byggebransje? Måten vi jobber på i dag var science fiction for 30 år siden, tør vi å forestille oss de neste 30 årene?

Empty article - Title
Avfall er materialer uten en identitet - Det digitale økosystemet for sirkulære bygg

Anstein Skinnarland - Chief Technology Officer i Madaster Norgea


Byggenæringen er en versting både når det gjelder klimagassutslipp, generering av avfall, og uthenting av nye råvarer. Gjennom digitalisering og samarbeid kan vi bidra til at byggenæringen reduserer sitt klimafotavtrykk. Vi tror en sirkulær byggenæring er mulig, men det krever samarbeid mellom mange aktører, med ulike tjenester og løsninger. Dette er imidlertid kun mulig gjennom samarbeid og ved å dele data mellom aktørene i økosystemet for sirkulære bygninger. Materialbanker er sentralt i dette økosystemet, og utveksler data med mange andre. Vi jobber derfor for standardiserte strukturer for produktdata, datamodeller, språk og utvekslingsprotokoller og grensesnitt.

Vi må registrere hvilke materialer og produkter som er i byggene, og sikre at disse er mest mulig sirkulære og har minst mulig klimafotavtrykk. Materialene representerer også en stor økonomisk verdi som byggeiere i dag ikke har et forhold til. Disse data må struktureres og deles på standardisert vis, og vi må ha gode digitale loggbøker - register eller materialbanker, som samler og analyserer disse data. Materialene kan gis en identitet i materialpass, og på det vis reduserer vi avfall og klimafotavtrykket fra byggene.

Madaster er et slikt register over materialer og produkter i bygg, og vi har laget en norsk tilpasning til plattformen, som lanseres i Norge nå. Vi henter informasjonen bl.a. fra BIM, og kobler denne til råvarepriser i markedet, produktinformasjon og miljøegenskaper fra norske produktdatabaser og andre datakilder. Slik får vi en materialbank for bygget i hele livsløpet.

Konferansier v/Harald Eia avslutter
Hopp i bassenget
Mingling i baren
Middag

DAG 2 - Fredag 18. februar

Konferansier v/Harald Eia og innleder
Hvordan forholder byggebransjen seg til sirkulær økonomi?
Byggherre

Foredragsholder kommer snart

Empty article - Title
Entreprenør

Lars Erik Lund - Konserndirektør, strategi og bærekraft i Veidekke

Rådgiver

Foredragsholder kommer snart

Empty article - Title
Halvparten av materialene skal gjenbrukes og ombrukes når Kristian Augusts gate 13 rehabiliteres

Christian Irgens - arkitekt med et fagansvar for bærekraftig arkitektur i Asplan Viak

Lunsj

Eksempel fra byggeprosjekt

Foredragsholder kommer

Empty article - Title
Hvorfor river vi 22 000 bygg årlig i Norge?

Tommy Hagenes - CEO Energy Control

Konferansier v/Harald Eia avslutter


Har du spørsmål eller innspill til fagprogrammet?
Ta kontakt med Kine Abbott Solberg - Konferanse- og fagprogramansvarlig i Bergen Gruppe
[email protected]

Er du leverandør, og ønsker å være utstiller?
Ta kontakt med [email protected]

Har du spørsmål vedrørende booking og praktiske forhold?
Ta kontakt med [email protected]

Powered by Labrador CMS