Fagprogram

Endringer vil forekomme

30.januar:
10.00: Registrering

Konferansier

Henrik har siden 1998 holdt over 2000 foredrag, kurs- og utviklingsprogrammer for alle slags virksomheter i Norge og Sverige. Han er verken toppidrettsutøver eller kjendis, men har likevel klart å plassere seg i toppsiktet blant landets mest ettertraktede foredragsholdere i både næringsliv og offentlig sektor.Henrik er suveren når det gjelder å begeistre og inspirere sine tilhørere. Han har en svært humoristisk tilnærming og utpreget evne til å skape gjenkjennbare bilder av hverdagssituasjoner og de hindringene vi legger for oss selv.

Henrik Aase, en ganske uvanlig foredragsholder og konferansier

FN Bærekraftmål nr. 11: Bærekraftige byer og samfunn

FN-sambandet jobber med å undervise om bærekraftsmålene. Kai Grieg, som har arbeidet med formidling om FN og bærekraftig utvikling i FN-sambandet i 13 år, skal ta for seg bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og samfunn. Han skal vise hvor fantastisk det er at hele verden har blitt enige om felles mål og metode for å nå disse. I innlegget vil Grieg knytte bærekraftsmålene til byggebransjen og vise hvordan metoden er bygget opp med delmål, indikatorer og metadata. Han vil illustrere hvordan mål 11, bærekraftige byer, henger nøye sammen med de andre målene.

Kai Grieg, FN-Sambandet

Bærekraftig byutvikling

Iversen er det nærmeste man kommer en faglig eklektiker som i stor stil utforsker forholdet mellom byutvikling, eiendom, teknologi, mennesker og alle sammenhenger som virker ulogisk på et skrevet ark. Nå har han fått teften for energi og hvilke muligheter som ligger der. Han har hovedfag i design, cand.mag i kunsthistorie og mastergrad i Urban Design fra University of Sydney.

Som Markeds- og Utviklingssjef, Smarte Byer og Bygg i COWI, brolegger Iversen alle tre divisjonene og jobber markedsarbeid som en symbiose mellom prosjekt og utvikling. Han er en operativ leder som initierer og følger alle egne prosjekter.

Håkon Iversen, Markeds- og utviklingssjef, Smarte Byer & Bygg i Cowi

Bærekraft må bli Big Business

Jørgensen og Pedersen er forskere, formidlere og bærekraftseventyrere. De arbeider tett med norske og internasjonale bedrifter for å gi forskningsbaserte svar på hvordan bedrifter kan forene bærekraft og lønnsomhet i smarte og innovative forretningsmodeller. Sammen har de skrevet boken RESTART: 7 veier til bærekraftig business.

Sveinung Jørgensen, NHH

Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH

LCA og VVS - hva har det med hverandre å gjøre?

Aall skal snakke om hvordan man kan benytte LCA (Life Cycle Assessment) som et verktøy for å kutte klimagassutslipp i VVS-bransjen. Og hvor mye har VVS med klima å gjøre egentlig?

Ørjan Kongsvik Aall, Sweco

Bærekraftig samspill – fra ord til handling!

Kjersti Haukeland Eiken har bygget opp og leder innovasjonssenteret, Innolab, i Bergen kommune der fasilitering og utvikling av bærekraftige samspillsmetoder mellom det offentlige og det private er et av fokusområdene. Samle, dele og engasjere på tvers må til for å unngå lefsemøter og ordfabrikker!

Kjersti Haukeland Eiken, spesialrådgiver digitalisering og innovasjon i Bergen Kommune

Klar for kultur som del av definisjonen på bærekraftig utvikling?

Vi jobber hardt for å ta vare på miljøet, støtter sunn økonomisk vekst og gode sosiale forhold, men hvis samfunnet ikke henger sammen, og polariseringen tiltar, vil vi da lykkes med en bærekraftig utvikling? Bergen kommune ønsker å løfte kulturens plass og rolle som en fjerde dimensjon i definisjonen på bærekraft. Kommunaldirektør for kultur, mangfold og likestilling, Harm-Christian Tolden, utfordrer og ber om din mening.

Harm-Christian Tolden, Kommunaldirektør for kultur, mangfold og likestilling i Bergen Kommune

Hva gjør Obos?

Jorunn Nerheim er Prosjektdirektør i OBOS Nye Hjem i Hordaland og vil fortelle om hvordan OBOS jobber med bærekraft i sine prosjekter og virksomhet.

Jorunn Nerheim, Regiondirektør i Obos Stor-Bergen

Endre oss nå igjen?? Kan vi ikke bare jobbe som vi alltid har gjort?!

Det grønne skiftet er en av menneskehetens største utfordringer. Henrik gir oss et morsomt innblikk i hvordan vi takler endringer og kanskje sitter vi igjen med en ny optimisme etterpå? Tilhørerne får motivasjon som sitter i lenge.

Henrik Aase

Powerhouse Brattørkaia: Bærekraft i energitekniske løsninger

Bærekraftig videopresentasjon med weblink til foredragsholder.
Bjørn Jenssen skal snakke om de VVS-tekniske løsningene i Powerhouse Brattørkaia. Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget.

Dr. ing. Bjørn Jenssen, Sjefsrådgiver i Skanska

Hvorfor satser vi på Proptech?

Frydenbø Eiendom satser på Proptech, som en av initiativtaker i Proptech Innovation har man gått fra ord til handling og blant annet implementer Airthings sensorikk på hele portefølje. Vi ønsker å dele vår historie på hvorfor og hvordan vi har tatt denne reise og hva vi har oppnådd så langt.

Tore Lilletvedt, Driftssjef i Frydenbø

Håvard Fjæreide, Konserndirektør i Frydenbø

Skipet: Gjenbruk av bilbatterier til strømlagring i næringsbygg

GC Rieber eiendom prøver ut nye løsninger ved bygging av sitt nye kontorbygg "Skipet". De har satset på den uprøvde løsningen med å bruke brukte el-bilbatterier som batteribank for å ta strømtopper, og dermed kunne spare kostnader ved å utnytte prismarkedet på strøm, samt bidra til bærekraftig gjenbruk av batterier som er energikrevende å produsere. Gunnar Hernborg vil fortelle om hvorfor de valgte å gå for et slikt innovativ og uprøvd prosjekt. Deretter vil gründer og daglig leder i Ecohomeinnovation Trygve Burchardt fortelle meir hvordan batteriløsningen fungerer.

Gunnar Hernborg, Prosjektdirektør i GC Rieber

Trygve Burchardt, Daglig leder i ECO STOR/ECO HOME

Bærekraft fordi det blir lønnsomt

AF gruppen investerer i høyere miljøstandard enn tidligere, selv med høye kostnader. AF mener dette er en investering for fremtiden, og tror markedet på sikt er villig til å betale for det. Vi får en totalentreprenør sitt syn på at å jobbe med bærekraft er lønnsomt.

Tor Olsen, Teknisk direktør i AF gruppen

Bærekraft med digitalisering - Hvorfor og hvordan?

Ved hjelp av sensorer kan vi generere store mengder data, med avanserte analysemetoder kan vi gjøre data om til innsikt, og med innsikt kan vi optimalisere både styring og strategiske valg. Den stadige utviklingen av nye digitale løsninger gir oss nye og kraftfulle verktøy for å drive bygg på en mer bærekraftig måte.
I dette foredraget vil Winther snakke om hvorfor digitalisering er en viktig muliggjører for bærekraft, og om noen av de viktige utfordringene vi møter når vi skal ta i bruk innovative og komplekse løsninger i praksis.

Rune Winther, Leder for utvikling av digitale produkter i Multiconsult

BIM - En nødvendighet for bærekraftige bygg

"Hvorfor er BIM en nødvendig nøkkel for å få til bærekraftige bygg? BIM-ansvarlig hos avdeling for tekniske installasjoner i Sweco vil snakke om hvordan vi skal klare å utnytte teknologien i BIM for å skape en mer pålitelig og effektiv prosjektgjennomføring i alle ledd - fra idéfase til bruk av bygget "

Kine Abbott Solberg, Sweco

31.januar:
15.00: Vel hjem

Påmelding