Trosa-Tech-center-people
TECHSENTER I TROSA: Camfil arbeider kontinuerlig med forskning og utvikling for økt fokus på luftkvalitet.

Ren luft – en menneskerett?

Det finnes krav og standarder for luftmengder i Norge, men foreløpig finnes det ikke noe krav til hvilken kvalitet det skal være på tilluften. Bør vi ikke snart begynne å stille noen krav til luftkvalitet også?

I den lille byen Trosa, rett utenfor Stockholm, åpnet Camfil sin første fabrikk i 1963. Det hele startet med et ønske og en visjon om å beskytte mennesker mot dårlig luft til lavest mulig totalkostnad. «Ren luft – en menneskerett» heter det hos renluftsprodusenten i dag, som nå er blitt en av verdens ledende innen luftfilter.

– Forskning viser oss at ren luft bidrar til bedre helse, høyere produktivitet og lavere energiforbruk. Dette resulterer i en holdbar utvikling både for samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner. Da er det viktig å ha fokus på helheten av de tiltak man gjør for å forbedre luftkvaliteten, og ikke enkeltelementene. Når man har fokus på økonomi og miljøbelastning er det sluttresultatet som teller, ikke kostnadene for enkeltelementer, forteller daglig leder i Camfil Norge Jan Erik Kleven.

LCA-illustrasjon-camfil
Life Cycle Assessment ISO 14040 series. Miljøpåvirkning – fra vugge til grav. FOTO: Camfil
Jan-Erik-kleven
Jan-Erik Kleven, Daglig Leder i Camfil Norge

Hvor i livssyklusen er et ventilasjonsfilter minst bærekraftig?

Undersøkelser viser at det faktisk er driften av ventilasjonssystemet som avgir det største karbonavtrykket (miljøpåvirkning). Med et riktig dimensjonert ventilasjonssystem og god filterkvalitet vil du oppnå lavere energiforbruk, noe som fører til mindre CO2-belastning.

– Ofte har sluttbrukere ulike avdelinger med ulike budsjetter, noe som gjør det utfordrende å kunne se helheten. Innkjøpskostnad for kjøp av filter belastes en avdeling, mens energiforbruk en annen. I verste fall har man et FM-selskap som kun har ansvar for drift, mens leietagere og/eller byggherren betaler energiforbruket. Dette kan bidra til at man bruker mer på energikostnader enn driftskostnader. Resultat? Totalkostnadene blir høyere. Vi kan ikke avskrive LCA, forteller Kleven.

Økt fokus på miljø og kvalitet

Camfil arbeider kontinuerlig med forskning og utvikling for økt fokus på luftkvalitet. Det nyeste bidraget er investering i et eget Techcenter på 2500m2 i Trosa. Her drives det kontinuerlig forskning og utvikling på luftkvalitet i fem forskjellige laboratorier.

– Vi er opptatt av forskning og utvikling for å kunne være først ute med de nyeste løsningene. Verdensmester er noe du blir, ikke noe du er. Derfor må vi fortsette å innovere og utvikle oss for å bli bedre og holde oss på topp, sier Kleven.

100% resirkulert plast

Camfil bygger sitt samfunnsansvar på FN’s verdensmål for bærekraftig utvikling, hvor ansvarlig produksjon og forbruk står sentralt. Dette har resultert i at det har blitt gjort tilpasninger i produksjonen.

Filtertest-Camfil-ren-luft
På Techcenteret i Trosa testes filtertypene opp mot ulike forhold og partikler.

– Vi har omformatert materialene for å kunne gjøre mindre avskjæringer og avgi mindre avfall. Dette har også gitt oss bedre plass til frakt slik at vi kan kjøre færre turer. Vi har endret forpakningen slik at vi kan plassere filterløsningene i mindre esker. Slik bruker vi også mindre papp – samtidig som alle komponenter er resirkulerbare, forteller Åsa Lidström, QE Manager.

–  Kvalitet kommer først, men miljø står alltid sentralt hos oss. Derfor er filterrammene våre laget av 100% resirkulert plast. Plastrammene bidrar til optimal funksjon både ved innsetting, under drift og ved avfallshåndtering. Det er holdbart, rustfritt og svært hygienisk. Bioplast er selvfølgelig under vurdering, men her må vi igjen se på helheten og ikke kun enkeltelementer, fortsetter Kleven

Bærekraftig generasjonsskifte

Hos Camfil har de en større tilnærming til bærekraft hvor styret har lagt frem ni kjerneverdier for hvordan bedriften skal drives. En del av det bærekraftige samfunnsansvaret er rollen som arbeidsgiver og hvordan de samarbeider med leverandører, distributører og kunder for å beskytte menneskerettigheter, overholde handelsregler og sikre at vi hjelper til med å forhindre korrupsjon.

– Den tredje generasjon av «Camfil-familiene» Larson og Markman blir stadig viktigere for selskapet. Dette har vært et ekstra bærekraftig generasjonsskifte. De er spesielt opptatt av hvor viktig menneskene i Camfil er og hvordan vi investerer i våre ansatte for at de skal vokse med selskapet. Slik har vi blitt en arbeidsplass med lavt gjennomtrekk som bidrar til økt kunnskap internt, sier Kleven.

Camfil-gruppen har også tydelige retningslinjer for at de skal gå bort fra en avtale hvis de føler at den kan være i konflikt med Camfils verdier. Det er viktigere å ha rene hender enn å tjene penger.