Vannbehandlingssystemet Enwa BIN-X® er en kostnadseffektiv løsning mot oppblomstring av bakterier som legionella og E. coli.
Vannbehandlingssystemet Enwa BIN-X® er en kostnadseffektiv løsning mot oppblomstring av bakterier som legionella og E. coli.

PRESSEMELDING

Leverer vannbehandlingssystem til prestisjeprosjekt

Enwa leverer ultrafiltreringsanlegget Enwa BIN-X® til det nye sykehuset i Drammen.

Published Last updated

I 2019 startet byggingen av det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen. Når det står klart til bruk i 2025, vil det erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Sykehuset vil ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde.

Det nye sykehuset på cirka 122.000 kvadratmeter, som nå er godt i gang og ligger på Brakerøya, har en kostnadsramme på om lag 11 milliarder. Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser i Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF.

Alle byggene er tilknyttet ordinær drikkevannsvannforsyning fra hovedkilde via ledningsnettet og oppfyller kravene i drikkevannsforskriften. Det skal i tillegg leveres og monteres filter av typen ultrafiltrering (UF) med komplett automatikk.

Dette systemet skal tilbakeholde helseskadelige bakterier, som legionella- og E. coli-bakterier, samt partikulært materiale.

Som tiltak for å overholde disse krav og for å opprettholde god og sikker vannkvalitet i de ulike bygg, skal det allerede før den interne vannforsyning tas i bruk, installeres flere Enwa BIN-X® ultrafiltreringsanlegg fra Enwa.

Anlegget fra Enwa leveres i seks moduler, har et samlet membranareal på over 1.000 kvadratmeter og en kapasitet på over 100 kubikkmeter i timen. Dette tilsvarer 2.600 kubikkmeter i døgnet, med en spisskapasitet på over det dobbelte.

FORDELER

  • Gir maksimal beskyttelse mot legionella, E. coli og andre bakterier og partikler, uten å heve temperaturen
  • Automatisk tilbakespyling – styres av PLS eller elektroniske timer
  • Høy sikkerhet – lang levetid
  • Lave driftsutgifter – reduserte servicekostnader
  • Godkjent for montering på drikkevannsanlegg (VA- godkjent)
  • Installeres direkte på hovedinntak og sirkulerende varmtvann
  • Systemet drives av nettvannstrykket (2-7 bar)
  • Unngår driftstopp ved eventuell forurensing fra vannforsyning
  • Referanser fra store og små installasjoner

Kilde: Enwa

Powered by Labrador CMS