Styret

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening eies av medlemmene, og hovedstyret vårt er foreningens høyeste myndighet.

Hovedstyret består av en gruppe engasjerte og faglig dyktige medlemmer, som velges frem under den årlige generalforsamlingen. Det er hovedstyret som har ansvar for foreningens totale virksomhet, med utarbeiding av strategier og handlingsplaner, forvaltning av midler og eiendom, og utarbeiding av budsjett for generalforsamlingen.

I tillegg til en styreleder og en nestleder skal det være med tre til fem ordinære styremedlemmer i hovedstyret.

Hovedstyret

Erland F. Grjotheim (GK Rør)
Leder
Tlf: 951 91 676
E-post

Harald Lillebø (Energiråd AS)
Nestleder
​Tlf: 982 59 010
E-post

Kjell Bernt Kalland (Armaturjonsson)
Styremedlem
​Tlf: 905 10 119
E-post

Jon-Viking ​Thunes (Multiconsult)
Styremedlem
​Tlf: 906 17 524
E-post

Bjørn-Oswald Skandsen
(Systemair)
Styremedlem
​Tlf: 468 47 066
E-post

Anita ​Topdal
(Helse Bergen)
Styremedlem
​Tlf: 402 15 786
E-post

Marianne W. Fledsberg
(Cowi)
Styremedlem
​Tlf: 951 18 969
E-post