Nemitek

Nemitek står for norsk energi- og miljøteknikk og er et forlag, nettsted og en møteplass eid av Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening. På denne nettsiden finner du medlemskap, kurs, konferanser og bransjenytt. Nemitek gir deg enkel tilgang til fagtrender -og føringer, aktualiteter og nyheter, innen varme, ventilasjon og sanitærteknikk. Vi eksisterer for alle med interesser for energi og miljø, både innen byggdrift, VVS og proff-markedet.

Nemitek holder til i samme lokale som Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening. Vi dekker alle fagfelt og alle nivåer fra byggeier, byggdrifter, entreprenør, rådgivende ingeniører, leverandører, grossister, undervisning og studenter.

I januar 2019 besluttet foreningen å slå sammen nettsidene norskvvs.no, byggdrifteren.no og vvs-foreningen.no. Videre vil foreningens forlag Skarland Press endre navn til Nemitek.

Fakta

 • Nemitek er siden for:
  – Byggeiere
  – Byggdriftere
  – Entreprenører
  – Rådgivende ingeniører
  – Leverandører
  – Grossister
  – Produsenter
  – Studenter
 • På siden finner du:
  – Nyheter
  – Kurs og konferanser
  – Medlemskap
  – Abonnement på fagblader

Visjon og mål

Nemitek ønsker å være en foretrukket nyhetsside for bransjen og en ledende aktør innen kurstilbud og større arrangementer for VVS og byggdrift. 

Vi skal øke det faglige fokuset i bransjen og blant medlemmene våre, og skape gode møteplasser for personer i ulike ledd.

Nemitek skal fremme foreningens samfunnsansvar for ytre- og indre miljø, og fokus på energieffektive bygg og byggeprosesser.

logo nemitek