Foreningen

Norsk VVS Energi – og Miljøteknisk forening er en interesseorganisasjon for alle som jobber med ventilasjon, inneklima, energi, miljø, automasjon, sanitær, varmeløsninger og drift i bygg. Vi skal øke det faglige fokuset i bransjen og blant medlemmene våre, og skape gode møteplasser for personer i ulike ledd av bransjen. Foreningen arrangerer medlemsmøter, kurs, seminarer og konferanser over hele landet.

HVA FÅR DU SOM MEDLEM?

  • Rabatt på kurs, konferanser, seminarer og sosiale arrangementer
  • Gratis adgang til medlemsmøter, også digitalt
  • Abonnement på medlemsbladet Norsk VVS (11 utgaver årlig)
  • Faglig oppdatering
  • Muligheten til å bygge et faglig og sosialt nettverk
  • Kontakt med internasjonale fagmiljøer​

Vi drives av medlemmene
Foreningen er landsdekkende, og medlemmene våre er tilknyttet gjennom lokalgrupper i sin del av landet. Totalt har Foreningen 15 lokallag, og ca. 4000 personlige medlemmer. Vi dekker alle fagfelt og alle nivåer fra byggeier, drifter, entreprenør, rådgiver, leverandør, grossist, undervisning og studenter.

Foreningen ble stiftet 3. mars 1924, og vårt offisielle navn er Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening og forkortet NEMITEK. Foreningen ledes av et hovedstyre, som velges under foreningens årlige generalforsamling.

Medlemsblad og internasjonalt samarbeid
Foreningen eier også et foretak som gir ut medlemsbladet Norsk VVS og en rekke fagbøker og tidsskrifter

 VVS-Foreningen samarbeider også med flere internasjonale organisasjoner.
Her finner du vedtektene for VVS-Foreningen

kurs illustrasjonsbilde tre