Program Nord-norske VVS dager 2020

Program, Torsdag 23.april

15:30 | Ankomst og registrering

16:00 | Åpning av Nord-Norske VVS-dager 2020

Fagsesjon dag 1:

Eiendomsteknologi

Hvordan lykkes med Proptech?

Tommy Hagenes har jobbet med byggautomasjon og forvaltning av eiendom, og har spesialisert seg på eiendomsteknologi. Han skal snakke om hvordan vi kan bruke ny teknologi sammen med tradisjonelle fag. Dette praktiserer Hagenes i eget bygg, Proptech Bergen, som er et eksisterende tradisjonelt bygg som er omgjort til et smart bygg med eiendomsteknologi.
Foruten å drive Energy Control og Proptech Bergen har Hagenes en global rolle innen sensorikk i selskapet Airthings, og vil derfor snakke om sin erfaring på et globalt nivå.
Hvor var vi, hvor er vi og hvor skal vi med smartebygg?

Tommy Hagenes, Energy Control, Proptech Bergen & Airthings

Et luftig perspektiv på fremtidens bygg

Mer info kommer

Martin McGloin, Produktsjef i Airthings

Algoritmestyring - neste generasjon SD-anlegg

Mer info kommer

Bjørn Gabrielsen, SmartPlants

20:00 | Avgang til torsdagsfest

Program, Fredag 24.april

09:00 | Utstillermesse i foajeen

11:30 | Lunsj

12:00 | Generalforsamling i Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

13:00 | Parallelt fagprogram

Parallell bolk 1: Ventilasjonsteknikk

Ventilasjon er mer enn et håndverk

Skandsen, administrerende direktør i Systemair, er bekymret for den digitale kunnskapen i bransjen. Det stilles helt andre krav til digital kunnskap i dag enn for få år siden. Det er både en utfordring, men også en mulighet. Hvis ventilasjonsbransjen skal beholde posisjonen, må vi være mer enn et håndverk!

Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair

Dimensjonerende luftmengde

Jon-Viking har, med sine 35 år i energi- og miljøbransjen, opparbeidet seg svært god faglig innsikt. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har blant annet jobbet som Sintef-forsker, bærekraftsjef, rådgiver og divisjonsdirektør. I dag er han seniorrådgiver i Multiconsult. En ekte bergenser med høyt engasjement for faget!
Hva er god luftkvalitet, og hvordan påvirker materialbruk og brukeratferd friskluftbehovet? Thunes tar for seg hvordan nødvendige friskluftmengder fastsettes på en enkel og oversiktlig måte. Vi ser også på hva som kan bli dimensjonerende i ulike typer rom (temperatur, prosess, luftkvalitet), og dimensjoneringskriterier og metodikk rundt dette.

Jon-Viking Thunes, Senior Technical Advisor i Multiconsult

Parallell bolk 2: Varme- & sanitærteknikk

Legionella - et tilbakevendende problem

Praktisk erfaring, helserisiko, konsekvens ved smitte

Mette Røkenes jobber som kommuneoverlege i Sortland Kommune og skal snakke om hvordan de fikk påvist legionella på sykehjemmet. Hun skal dele sin bratte læringskurve som helsepersonell med hensyn på legionella, tekniske innretninger og forebygging av vekst av bakterien.

Mette Røkenes, Kommuneoverlege i Sortland Kommune

Legionellabekjempelse i et energiperspektiv

Kan man trygt kombinere legionellakontroll og energibesparelse?
Hanne Therese Skiri har en doktorgrad i biologi fra NTNU. Siden 2006 har hun jobbet nesten uavbrutt med Legionellakontroll, med fokus på utvikling og gjennomføring av risikovurdering, utarbeiding av program for forebygging, ettersyn og dokumentasjon, og vurdering av og praktisk erfaring med flere vannbehandlingsprodukter. Hun har nylig startet som rådgiver og kursholder i Kompa AS. I dette foredraget vil hun synliggjøre hvordan god legionellasikring også kan være et verktøy for å muliggjøre energibesparelser på varmtvannet.

Hanne Therese Skiri, rådgiver i Kompa AS

Riktig væskekvalitet i væskebårne anlegg

Hvordan vil en ny standard gjøre varme- og kjøleanleggene våre bedre?God væskekvaliteten er essensielt for å oppnå bedre drift, energisparing og lengre levetid for anleggene. Skiri vil informere om det pågående standardiseringsarbeidet i Europa. Standard Norge har nominert Van Ha Doan og Maria Råken i Kompa AS til den europeiske faggruppen for revisjon av standarden.

Hanne Therese Skiri, rådgiver i Kompa AS

16:30 | Avgang til øltime hos Lofotpils

20:00 | Festmiddag med utsikt

Powered by Labrador CMS