Fagprogram

Program, Torsdag 7. oktober

15:30 | Ankomst og registrering

16:00 | Åpning av Nordnorske VVS-dager

16:15 | Felles fagsesjon:

Eiendomsteknologi i utvikling.

Martin og Tommy har jobbet aktivt innen Eiendomsteknologi i flere år, og fulgt utviklingen fra tradisjonelle styringssystemer i bygg til nye mer automatiserte systemer og trådløs sensorteknologi som måler og fanger opp feil og behov på en mer effektiv måte enn noen gang. Utviklingen skjer svært fort og vi blir stadig presentert for nye produkter som optimaliserer både konstruksjon og drift. Gjennom podcasten "Praktisk PropTech" har Martin og Tommy diskutert konsepter, utfordringer og muligheter med mange nøkkelpersoner innen feltet. De vil med dette foredraget "tegne kartet" for oss slik at vi kan forstå hvilke muligheter vi står overfor og hva som skal til for å optimalisere nye og eksisterende bygg.

Empty article - Title

Martin McGloin,
Airthings

Empty article - Title

Tommy Hagenes,
Energy Control

17:10 - 17:30 | Pause med enkel servering

17:30 | Felles fagsesjon:

Min nye verktøykasse for teknisk drift og forvaltning

Endre er leder for kvalitet og innovasjon i Toma Eiendomsdrift AS, og har lang erfaring som driftsleder og tekniker. Med over 200 medarbeidere drifter selskapet 2.5 millioner kvadratmeter fordelt på ca. 500 eiendommer og er Norges største innen teknisk drift av næringseiendom. Tjenestene omfatter hovedsaklig teknisk drift og forvaltning, vaktmester- og håndverkstjenester. I samarbeid med kunden jobbes det med effektiv, innovativ og bærekraftig drift av næringseiendom med stort fokus på å redusere energi, vann og avfallsforbruket. Endre vil med sitt foredrag gi oss et innblikk i hvordan hverdagen er i stor endring, ved bruk av nye digitale verktøy som plasseres på byggene. Det er ingen tvil om at den nye verktøykassa er kommet for å bli, og vil utvikle måten vi jobber på slik at byggene våre ivaretas bedre enn før.

Empty article - Title

Endre Johannessen,
Toma Eiendomsdrift AS

20:00 | Avgang til torsdagsfest - Brasseriet på Thon Hotel Svolvær - Her blir det servert middag

Program, Fredag 8. oktober

09:00 | Utstillermesse i foajeen

11:30 | Lunsj

13:00 | Parallelt fagprogram

Parallell bolk 1: Ventilasjonsteknikk
Varighet: 45 minutter x 3

Dimensjonerende luftmengde

Jon-Viking har, med sine 35 år i energi- og miljøbransjen, opparbeidet seg svært god faglig innsikt. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har blant annet jobbet som Sintef-forsker, bærekraftsjef, rådgiver og divisjonsdirektør. I dag er han seniorrådgiver i Multiconsult. En ekte bergenser med høyt engasjement for faget!
Hva er god luftkvalitet, og hvordan påvirker materialbruk og brukeratferd friskluftbehovet? Thunes tar for seg hvordan nødvendige friskluftmengder fastsettes på en enkel og oversiktlig måte. Vi ser også på hva som kan bli dimensjonerende i ulike typer rom (temperatur, prosess, luftkvalitet), og dimensjoneringskriterier og metodikk rundt dette.

Empty article - Title

Jon-Viking Thunes,
Multiconsult

Parallell bolk 2: Varme- & sanitærteknikk
Varighet: 45 minutter x 3

Fra overslag til eksakt dimensjonering

Svend er utdannet rørlegger, rørleggermester og ingeniør fra Sofienberg tekniske fagskole. Han er rådgiver i Norconsult hvor han har arbeidet med prosjektledelse av rehabilitering av våtrom og sanitærinstallasjoner i 15 år. Han har et medansvar for internopplæring i Sanitærteknikk i Norconsult og medlem av opplæringsutvalget i Fagrådet for Våtrom, FFV. Svend Haugen har holdt kurs i Byggebransjens våtromsnorm, BVN, over hele landet.
I dette foredraget vil Haugen se på vanlige og mindre vanlige tema innenfor dimensjonering av sanitær og overvann. Det blir konsentrert om dimensjonering av vannledninger, spillvann og lufting. Vi ser blant annet på eksakt dimensjonering av vannledninger, dimensjonering av lufteledninger, taksluksystemer med 3x kapasitet og andre godsaker

Empty article - Title

Svend Haugen,
Norconsult

16:30 | Avgang til øltime hos Lofotpils

20:00 | Festmiddag

Powered by Labrador CMS