gasskompetansefylke

Nå er det gassbonanza i Rogaland

Før var det verdiløst – nå blir det energi. Bare i Rogaland kan biogass gi 600 GWh i året rett til fyringsanleggene.

– Det er gassbonanza, sier daglig leder Eilif Dahle i Gasskompetanse. Sandnesfirmaet prosjekterer nye gass- og varmeanlegg og driver service på og oppgraderer gamle.

Gass i rør

Rogaland har et gassnett på 250 kilometer.
– Fyringsanleggene i regionen er stort sett konvertert til gass fra Lyse, mens vi ikke har fjernvarme å snakke om, sier Dahle.

Han peker ut biogass som et glimrende eksempel på sirkulærøkonomi: Den erstatter fossil gass og transporteres rett til forbrukerne gjennom rørnett som allerede ligger der.

Eilif Dahle trekker frem Kannik midt i Stavanger som et eksempel.

– Vi skryter ikke av mer enn at biogass er CO₂-nøytralt og partikkelfritt. Men Kannik er til tider en av Europas mest forurensede plasser. Jeg er glad for at de ikke gikk for flisfyring der, sier han.

Kan bli enda mer

– Østlandsforskning og Enova anslår potensialet for biogassproduksjon i Rogaland til 600 GWh i året. Studien baserer seg på slam, matavfall og husdyrgjødsel, forteller Dahle.

Hvis det blir laget biogass av avfall fra oppdrettsindustrien og slakteriene, for eksempel, kommer det i tillegg. Dahle stilte på fagmøte i Norsk Varmeteknisk forening for å snakke om biogass til oppvarming. Det gjorde han sammen med daglig leder Tore Woll i Energigass Norge og prosjektselger Anders Aandahl i Tolcon.

– Biogass vil si at du lager energi med drivstoffkvalitet av det som ingen verdi har, sier Tore Woll.

Han forteller om en rekke anlegg i Norge og mange planer.
– Dette er fornybar energi som produseres av avfall. Bruksområdet er stort, ifølge Woll.

Han peker på hvordan regjeringen vurderer tiltak som kan få ned bruken av naturgass og propan til oppvarming, mens opposisjonspartiene rett og slett har foreslått forbud.

Uansett er biogass en bransje i vekst, konstaterer han. Gass og propan med en bioandel på over 50 prosent slipper CO₂-avgift.

Gasskamerater-1024x576
Tore Woll (fra venstre), Anders Aandahl og Eilif Dahle snakker varmt for biogass.

Infravarme

Anders Aandahl tar til orde for å varme opp mer målrettet for å spare energi. Tolcon leverer gassanlegg både til industrien og privatmarkedet. Investeringen er som regel tjent inn på ett til tre år, melder firmaet.

Aandahl anbefaler å kombinere med infravarme. Infrarød oppvarming brukes for å holde varmen der det er bruk for den.

– Du unngår at den varme luften stiger opp til taket. Med infrarødt system blir varmen i arbeidsområdet der den skal være, sier han.

Han viser til tall fra leverandøren, tyske Schwank.

– Når det dimensjonerende effektbehovet er 500 kilowatt, er det bare nødvendig å installere 320 kilowatt med Supraschwank rød infra, sier han. Det betyr 36 prosent spart energi.