Nord-Norge

Styreleder i Mo bygruppe:

Merete Larsen, Orin
Tlf: 415 14 240
E-post

Styremedlemmer:

Adrian Benjamin Olsen, Norconsult
Patrick Solvang, Haaland VVS
Ragni Storvolleng, Norconsult
Lars-Erik Lorentzen, GK Inneklima

Styreleder i Bodø bygruppe:

John Øvregård, Sweco AS
Tlf: 915 48 105
E-post

Styremedlemmer: 

Håvard Schanche, Optimus Prosjekt
Rune Andersen, Bodø Elektro
Stephen Antonsen, Bodø Elektro
Tor V.M. Hansen, Nilsson
Tobias Danielsen, Norconsult
Knut Soleng, Ahlsell
Borghild HålandNorconsult AS

Styreleder i Harstad bygruppe:

Tone Kristoffersen, Lindab
Tlf: 479 71 577
E-post

Styremedlem: 

Viggo Svanstrøm, ST-Klimateknikk