Lokallag

For at du som medlem skal få det beste faglige tilbudet der du er, har Norsk VVS Energi- og miljøteknisk forening 15 lokallag rundt i landet.

Gruppene driftes av frivillige og engasjerte medlemmer, og har et eget styre som er ansvarlig for drift. Lokallaget skal være et faglig og sosialt samlingspunkt for VVS-bransjen i denne delen av landet. Vi ønsker å bidra til at medlemmene våre får utvidet nettverkene sine, og mulighet til å øke kompetansen sin.

Om du ønsker å bli aktiv i et lokallag, har forslag til kurstemaer eller andre innspill, er det bare å ta kontakt med oss!

Her finner du informasjon om styret og kontaktinfo til de ulike lokallagene: