Nemitek-David-Zijdemans-teknisk-anlegg-800x600

Lite kunnskap om gamle radiatoranlegg

Når oljefyren skal byttes ut med varmepumpe, skorter det på kunnskapen om gamle anlegg med radiator. Fargen på vannet hjelper deg langt på vei til å stille en diagnose.

David Zijdemans skriver en ny veileder for vannbåren gulvvarme, men han prøver også å hjelpe de mange som får jobben med gamle radiatoranlegg nå rett før de siste oljefyrene skal fjernes eller gå over på fossilfritt.

– Når oljefyren skal skiftes, er det mange gamle anlegg der ute. Rørleggeren vet ikke alltid helt hvordan han skal behandle dem. Da er det viktig å vurdere tilstanden: Må du bytte ut noe, eller kan du bruke det som det er? sier han.

Feil temperatur

Zijdemans konstaterer at mange som har arbeidet mye med gulvvarme, har heller liten erfaring med eldre radiatoranlegg. De er ikke klar over de mange fallgruvene som de risikerer å gå i.

– Først og fremst temperatur. Det er det aller viktigste. Altfor mange setter på en luft-til-vann-varmepumpe til et høytemperatur radiatoranlegg. Da får du dårlig besparelse og kortere levetid, peker han på:

– Jo høyere temperatur varmepumpen må produsere, jo mer slitasje, kortere levetid og dårligere besparelse. Totaløkonomien blir betydelig dårligere.

Dyr «blodprøve»

Zijdemans gir praktiske råd til deg som ikke kan det på fingrene, om hvordan du vurderer tilstanden på de gamle radiatorene:

– Utvendig er det visuell inspeksjon: Å sjekke om det er korrosjon, og så videre. Den innvendige er litt vanskeligere. På større anlegg tar vi en vannanalyse. Det blir som å ta en blodprøve, forklarer han.

På et mindre anlegg i en bolig blir en skikkelig analyse fort for dyrt.

– Da kan vi tappe av litt vann. Bare farge og lukt forteller mye om anlegget.

Tre farger

Du ser etter en av tre farger. Hvis vannet er svart, så er det magnetitt i det. Det dannes av oksygenfattig vann. Svart vann betyr at det har vært luft i anlegget, men at det er lite nå.

– Magnetitt består av partikler på mellom seks og åtte tusendels millimeter. Når de fyker rundt i anlegget, sliper de det på alle punkter, beskriver Zijdemans.

Verre er det hvis vannet er rødt:

– Da er det mye oksygen og aktiv korrosjon. Det er den verste fargen du kan få. Da må gi gå grundig til verks for å sjekke, sier han.

Er vannet brunt, så er det gjerne snakk om bakteriell vekst. Det ser du oftere der det er brukt plast og gulvvarme. Bakterievekst kjenner du også på lukten av vannet.

Lite kamera

På Varmepumpekonferansen viser Zijdemans også frem et lite termokamera til å plugge i telefonen:

– Når du kikker på varmen over radiatoren, ser du strømningsmønsteret i den og om hele er i bruk eller om det har vært sedimentering. Når partikler som er tyngre enn vannet og beveger seg sakte, faller ned og bygger seg opp, så blokkeres sirkulasjonen. Denne sedimenteringen kan du se med termokamera.

Hvis det viser seg at det trengs rensing, så finnes det mange ulike kjemikalier å tilsette. Noen aggressive, noen milde – og også metoder som ikke bruker kjemikalier.

– I en bolig bare spyler vi hele systemet etter renseprosessen. Når anlegget så er renset, kommer vannbehandlingen inn – da må vi tilsette kjemikalier som inhibitor med pH-justering. I tillegg må et magnetittfilter monteres og all luft må fjernes. En svært effektiv metode er å bruke en vakuumutlufter, sier David Zijdemans.