Banner_ventilasjonskurset

Kurs i ventilert inneklima!

Trøndelag
05/11/19
Lokasjon kommer

Østfold
12/11/19
Lokasjon kommer

Vestfold/Telemark
19/11/19
Lokasjon kommer

Oslo
26/11/19
Lokasjon kommer

Bodø
27/11/19
Lokasjon kommer

Stavanger
03/12/19
Lokasjon kommer

Haugesund
04/12/19
Lokasjon kommer

FAKTORER SOM PÅVIRKER INNEKLIMAET OG METODER FOR Å TILFREDSSTILLE KRAV FRA ULIKE INSTANSER

Inneklimaet i et bygg påvirkes av mange ulike faktorer, og regelverket som legger føringer for hva som definerer et godt inneklima er sammensatt fra flere ulike instanser.

Kurset setter fokus på de ulike faktorene som påvirker inneklimaet og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg.

Velkommen!

Foredragsholder

arne-pihl-bordi

ARNE PIHL BORDI

Rådgiver i Norconsult AS. Har også en sentral rolle i NemiTek som fagansvarlig for ventilasjon, og styremedlem i Oslo gruppe.