BARNEHAGEVANSKER: Ivar Sørli (til venstre) og Fredrik Lerbakken var blant rørleggerne som hadde problemer fordi de ikke fikk barnehageplass.
BARNEHAGEVANSKER: Ivar Sørli (til venstre) og Fredrik Lerbakken var blant rørleggerne som hadde problemer fordi de ikke fikk barnehageplass.

Neste gang får rørleggerne barnehageplass

Mange steder har de slitt med å holde hjulene i gang fordi de har måttet passe barn. Men nå står rørleggeren på listen over kritiske yrker som får plass til barna i barnehage og skole.

Published Last updated

– Vi har ikke krav på barnehageplass, men samtidig sier Monica Mæland «ring håndverkeren!», sier Fredrik Lerbakken i Rafos Rørservice.

Ivar Sørli i Orkland VVS, derimot, fikk tilbake barnehageplassen og unngikk konkurs.

Men nå er det ingen tvil, forteller fagsjef Martin Andersen i Rør Norge: Rørleggeren gjør en jobb som er kritisk for samfunnet. Det betyr at barna til rørleggerne må få et tilbud når barnehager og skoler er stengt – på linje med barna av leger, butikkansatte og regjeringsmedlemmer.

Arbeidgiver vurderer

– Det er litt jobb å få igjennom sånne ting, konstaterer Andersen.

Sammen med kollegene i Rør Norge har han fått med seg først BNL og så Justis- og beredskapsdepartementet på å fastslå at rørleggerne er nødvendige i en krise.

– Så er det opp til arbeidsgiver – firmaene selv – å vurdere hvem som har en samfunnskritisk jobb. Det er gull verdt å komme til barnehagen med et papir fra arbeidsgiveren som bekrefter det. Sånn som Fredrik Lerbakken, for eksempel – han kunne bare dokumentere at han er rørlegger og har en samfunnskritisk jobb, sier Martin Andersen.

Avklart til senere

Nå har de fleste barnehagene åpnet igjen, og mandag åpner skolene.
– Men dersom de blir stengt igjen, vet vi nå at jobben er samfunnskritisk. Kommer det en lignende situasjon senere, har vi allerede nøkkelen, sier Andersen.

Selv har han lagt bak seg fem uker hjemme med sønnen mens barnehagen har vært stengt. Det hjelper ikke at han er rørleggermester – som fagsjef har han ikke en jobb som er av kritisk betydning for å holde samfunnet i gang.

Dette er listen:

Slik ramser Justis- og beredskapsdepartementet opp hvem som har kritiske samfunnsfunksjoner innenfor vann og avløp:

Tjenestetype: Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering.

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon: Vannverk, kommunene, leverandører av varer og tjenester til vann og avløp, rørentreprenører.

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger:

• Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp.

• Personell ved virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for å opprettholde funksjonene vann og avløp.

• Kvalifisert personell (rørleggere) fra rørentreprenører i beredskap for utrykning ved akutte behov ved brudd og/eller sviktende vanntilførsel – eller tilstopping og/eller brudd på avløpsledninger som trengs for forsvarlig hygiene.

• Personell i virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for å opprettholde funksjonene vann og avløp.

Powered by Labrador CMS