Ved Avdeling for campusservice er det ledig stilling som Servicetekniker (22/19)

Om stillingen

Vi søker en dyktig servicetekniker – er DU den vi leter etter?

Søknadsfrist: 14.04.2019

Vi har en økende arbeidsmengde innen fagområde VVS, derfor ønsker vi å knytte til oss en ny medarbeider. Stillingen er plassert under fagområde VVS ved seksjon for tekniske tjenester. Seksjonen har ansvar for NTNUs disponible bygningsmasse på ca. 730.000 m2 og omfatter ca. 120 medarbeidere. Fagområde VVS består av 30 fagfolk/ingeniører og har drift, vedlikeholds- og utviklingsansvar for alle NTNUs VVS-tekniske installasjoner.

Stillingen er en del av gruppen Klimateknikk som til daglig rapporterer til arbeidsleder for Klima mens personalansvaret ligger hos fagleder VVS.

Stillingen vil ha tilhold ved Driftssentralen Høyskoleringen 8 på Gløshaugen.


Arbeidsoppgaver

Selvstendige arbeidsoppgaver knyttet til feilsøking, reparasjon, testing, kontroll og vedlikehold av alle typer tekniske anlegg deriblant:

 • kjøle- og varmetekniske anlegg
 • ventilasjonsanlegg for laboratorier og kontorbygg
 • kompressoranlegg for trykkluftproduksjon
 • befukteranlegg
 • sveising, lodding og mindre mekaniske arbeider
 • automatikk og feltkomponenter for alle typer VVS anlegg

Kvalifikasjonskrav

 • fag-/svennebrev innen: industrimekanikk, automasjon eller kjøling
 • allsidig praksis som fagarbeider
 • gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • god erfaring i bruk av digitale arbeidsverktøy
 • førerkort kl. B

Ønskede kvalifikasjoner

 • kompetanse på bruk av SD anlegg og på feltkomponenter for VVS- automatikk
 • praksis fra drift av større VVS tekniske anlegg
 • innehar kompetanse på enøk
 • erfaring med varmepumper/kjølemaskiner
 • erfaring i bruk av elektroniske FDV systemer

Personlige egenskaper

 • jobbe selvstendig og være god på teamarbeid
 • være ryddig, serviceinnstilt og systematisk i arbeidet du utfører
 • systemforståelse og løser komplekse utfordringer på en god måte
 • høy faglig motivasjon og evner å tilegne deg ny kunnskap
 • du innehar egenskaper for å motivere og engasjere dine kolleger – både faglig og som enkeltmenneske

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr


Lønn og vilkår

Stillingen som avdelingsingeniør kode 1085 lønnes normalt i spennet brutto kr 480 600 til 505 800 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder VVS Trond Haugen, email: trond.haugen@ntnu.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: 22/19

Søknadsfrist: 14.04.2019