VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi

VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, er en arbeidsgiverforening som organiserer ventilasjons-, kulde- og varmepumpebedrifter i hele verdikjeden. VKE er en bransjeforening i Byggenæringens landsforening (BNL) og tilsluttet NHO. VKE har i dag 220 medlemsbedrifter med til sammen 3200 ansatte, og en årlig omsetning på 10 milliarder kroner. Bransjen representerer høyteknologier som er helt nødvendige for samfunnets utvikling og funksjonalitet. Vi søker nå en…

Fagsjef kulde

Etter mange år i foreningen søker vår nåværende fagsjef nye utfordringer. Vi ser derfor etter deg som er erfaren, utadrettet og kunnskapsrik innen kulde og varmepumper. Som Fagsjef kulde vil du arbeide for VKEs medlemmer, skape gode rammebetingelser samt bidra til rekruttering og kompetanseheving i bransjen. Fagsjefen fremstår som talsperson for foreningens medlemmer innen kulde- og varmepumpebransjen.

Stillingen medfører fagansvar for kulde- og varmepumpebransjen, utstrakt dialog og nettverksbygging med medlemmer, myndigheter, entreprenører, leverandører og andre aktører innen fagfeltet. Å øke synligheten av VKE og skape gode rammevilkårene for medlemmene vil være viktig fremover.

For å lykkes i stillingen bør du ha relevant teknisk utdannelse og erfaring fra entreprenørbedrift, lover og forskrifter, erfaring fra organisasjonsarbeid og å jobbe med politiske påvirkningsprosesser. VKE tilbyr en unik og spennende stilling med mulighet for å påvirke og et stort potensial til å gjøre en forskjell for bransjen og medlemmene.

Arbeidssted er Oslo.


Kort om stillingen

Arbeidsgiver: VKE, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Nettside: www.vke.no
Arbeidsplass: Majorstuen
Tittel: Fagsjef
Sektor: Organisasjoner
Omfang: Fast
Antall stillinger: 1