GÅR GODT: JL Bruvik har produsert vifter til industri og landbruk i over 80 år og holder fortsatt koken. Teknisk sjef, Rune Lien (t.v.) og administrerende direktør og eier, Jon Arne Mølstad, forteller om et sunt selskap.
GÅR GODT: JL Bruvik har produsert vifter til industri og landbruk i over 80 år og holder fortsatt koken. Teknisk sjef, Rune Lien (t.v.) og administrerende direktør og eier, Jon Arne Mølstad, forteller om et sunt selskap.

Viftefabrikken som holder koken

Verken krig eller korona har klart å ta knekken på JL Bruvik. I 81 år har viftefabrikken i Åsane produsert vifter til landbruk og industri.

Published

– Da korona kom var det mange som fikk det tøft, men vi har heldigvis klart oss godt og har hatt bra med aktivitet gjennom hele pandemien, sier Jon Arne Mølstad, tredje generasjons eier av industribedriften, JL Bruvik.

Lang historie

JL Bruvik ble etablert av Johan Leif Bruvik da krigen brøt i 1940. Allerede fra begynnelsen var vifter en viktig del av sortimentet, men under krigen måtte produksjonen legges noe om på grunn av materialmangel, og bedriften solgte da lim til møbelfabrikker.

Etter krigens slutt flyttet de inn i nye lokaler på Mindemyren, bygget av skrapjern og materialer fra tyskerbrakker. Produksjonen av transportbånd og industrivifter ble da gjenopptatt. I 1967 flyttet fabrikken til Nyborg i Åsane, hvor de fortsatt holder til.

I samme periode tok Ragnar Mølstad over som daglig leder etter sin svigerfar Johan Leif Bruvik.

Ragnar Mølstad kom fra Hedmark og hadde mye kunnskap om landbruk og firmaet fikk da et ekstra bein å stå på i det som den gang store landbruksmarkedet.

– Landbruksvifter er fortsatt en viktig del av vårt sortiment og står omtrent for en tredel av omsetningen vår, sier teknisk sjef, Rune Lien, som har vært ansatt i 40 av selskapets 81 år lange historie.

– Vi er mange som har vært her lenge, sier Lien, som i løpet av karrieren bare har hatt én annen arbeidsgiver.

– Jeg jobbet i Oslo i et halvt år etter ingeniøreksamen, men fikk hjemlengsel. Jeg søkte derfor jobb hos Bruvik og ble ansatt første desember 1981. Siden har jeg blitt værende, smiler Lien, som dermed har vært ansatt i JL Bruvik i omtrent halvparten av selskapets 81 år lange historie.

Aldri røde tall

Selv om det har vært utforende år inn imellom, så kan selskapet se tilbake på en 81 år lange historie uten røde tall. Slik ble det også i 2020.

Mølstad forteller at selskapet i fjor fikk en omsetning på cirka 81 millioner kroner og et resultat på ti millioner kroner, noe som må ansees som svært solid.

– Så langt i år er nok aktiviteten litt ned sammenlignet med i fjor. Hva resultatet ender på er foreløpig for tidlig å si, men det blir ikke rødt, det er helt sikkert, sier Mølstad.

Han tok over etter sin far i 2000, etter å ha begynt i selskapet i 1991.
– Mange var sikre på at det kom til å gå dårlig. Jeg var tredje generasjon som tok over ansvaret, og hadde bare en maskiningeniør-utdannelse. Det har imidlertid gått fint. Vi er her fortsatt og skal være her i mange år fremover, sier Mølstad.

Landbruk, olje og havbruk

Selskapet har i dag tre bein som står for det meste av aktiviteten. Landbruksvifter er fortsatt en viktig del av aktiviteten, det samme er industrivifter, blant annet til olje og gassbransjen.

Det tredje beinet er materialhåndtering, blant annet for havbruksnæringen.
– Vi har de siste årene sett en oppblomstring av lokal matproduksjon. Dette har gitt et økende behov for mindre ventilasjonssystemer til små gårdsbruk, ofte eldre gårder som gjerne settes i stand igjen etter å ha stått tomme i mange år. For å tilfredsstille dagens forskriftskrav må de inn med ventilasjon. Dette er en utvikling som har forsterket seg under korona, og pandemien har derfor vært positiv for oss, sier Lien, som legger til at de økonomisk mest interessante prosjektene selvsagt er de store gårdsbrukene i Rogaland, på Østlandet eller i Trøndelag.

– Dette er anlegg hvor produktene våre kommer til sin rett. Her snakker vi om anlegg i størrelsesorden mellom 350.000 og 500.000 kroner, sier Lien.

Han forteller at de også nylig signerte en kontrakt med Equinor om oppgradering av ventilasjonsviftene på kompressorbyggene på Kolsnes.

– Jeg leverte de første viftene til anlegget da det var nytt i 1998. Viftene var fremdeles like gode, men nå ønsket Equinor en oppgradering, sier Lien.

Selskapet leverer også brannventilasjon, ventilasjon som kobles inn når det brenner i et bygg.

– Vi har for eksempel levert slik ventilasjon til Media City og Klostergarasjen, for å nevne noen, sier Lien.

Økende konkurranse

Hovedmarkedet deres er i Norge, men de har også sporadiske leveranser til Japan, Kina, Russland og Sverige.

– Men vi konsentrerer oss først og fremst om Norge. Den senere tiden har vi opplevd økende konkurranse fra utenlandske aktører, men når ting går i stykker ender mange likevel som regel opp med å ringe til oss. Med gode produkter og service beholder vi, tross sterk konkurranse, en sterk posisjon i det norske markedet, og slik er planen at det skal forbli også fremover, sier Mølstad.

Powered by Labrador CMS