VVS-Dagene på NTNU 2019 med IBPSA-NORDIC – AVLYST

Praktisk bruk av simuleringsverktøy for beregning av energi og inneklima i bygninger

Vi har gleden av å inviterer deg til VVS-dagene på NTNU. Dag én arrangeres av NTNU og IBPSA-Nordic (International Building Performance Simulation Association) i samarbeid med Norsk VVS, Energi og Miljøteknisk Forening, den 23. oktober.

Dette er et seminar for å fremme kunnskap og praktisk bruk av simulering som middel for å forbedre energi, miljø og økonomiske ytelser av bygninger og deres tekniske systemer. Seminaret setter fokus på simuleringsverktøy og ønsker å få til en større anvendelse av disse som et tids- og kostnadsbesparende tiltak i det praktiske arbeidet i byggeprosjekter. Foredragsholdere er erfarne brukere av simuleringsverktøy både fra utdannings- og forskningsinstitusjoner men også fra næringslivet.

IBPSA-Nordic er et regionalt avdeling av IBPSA – International Building Performance Simulation Association for fire land: Danmark, Finland, Norge og Sverige. IBPSA er grunnlagt for å fremme kunnskap og praktisk bruk av simulering som middel for å forbedre energi, miljø og økonomiske ytelser av bygninger og deres tekniske systemer. Seminaret setter fokus på og ønsker å få til større anvendelse av simuleringsverktøy i det praktiske arbeidet i byggeprosjekter. IBPSA-Nordic ønsker alle som er interessert i bygningssimulering hjertelig velkommen til gratis medlemskap.

Velkommen!

Arrangementet er dessverre avlyst.


Agenda

 • 09.30-09.35
  Velkommen – Åpning av seminaret
  Foredragsholder: Vojislav Novakovic, NTNU Møteleder
 • 09.35-09.45
  IBPSA Nordic - Formål og organisering
  Foredragsholder: Matthias Haase, SINTEF Community
 • 09.45-10.15
  Muligheter og utfordringer innenfor bygningssimulering
  Foredragsholder: Laurent Georges, NTNU
 • 10.15-10.40
  Smarte termiske nett med termisk lagning - bruk av Modelica
  Foredragsholder: Natasa Nord, NTNU
 • 10.40-10.55
  Pause
 • 10.55-11.20
  Modellering og optimalisering av termiske nett – bruk av Dymola
  Foredragsholder: Hanne Kauko, SINTEF Energi
 • 11.20-11.45
  Integrert system med PV og solskjerming - co-simulation with multi-objective optimisation
  Foredragsholder: Ellika Taveres-Cachat / (Francesco Goia), NTNU
 • 11.45-12.10
  Klimautfordringer på Stjørdal Helsehus – bruk av IDA ICE og Ansys Fluent for å støtte beslutninger
  Foredragsholder: Siri Darell og Janja Radivojevic, Rambøll
 • 12.10-12.45
  Lunsj
 • 12.45-13.10
  Evaluering av energibehov på områdenivå – bruk av simuleringsverktøy og avansert data-analyse
  Foredragsholder: Natasa Nord, NTNU
 • 13.10-13.35
  Data-driven model identification for the predictive control of residential buildings
  Foredragsholder: Xingji Yu / (Laurent Georges), NTNU
 • 13.35-14.00
  Behovstyrt ventilasjon (energi, luftmengde og eksponering for forurensinger) - co-simulering mellom CONTAM og EnergyPlus
  Foredragsholder: Maria Justo Alonso / (Hans Martin Mathisen), NTNU
 • 14.00-14.15
  Pause
 • 14.15-14.50
  Horten VGS og Kilden Barnehage - to høyambisjons-prosjekter med utstrakt bruk av simuleringsverktøy for vurderinger under prosjektering
  Foredragsholder: Arnkell J. Petersen, Erichsen & Horgen AS
 • 14.40-15.05
  Realistic modelling of energy related occupant behavior for occupant-centric design and operation of buildings
  Foredragsholder: Jakub Dzeidzic / (Vojislav Novakovic), NTNU
 • 15:05-15:30
  Den nye “ANSI/ASHRAE Standard 209-2018, Energy Simulation Aided Design for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings”
  Foredragsholder: Matthias Haase, SINTEF Community
 • 15:30-15:55
  Forventet utvikling av simuleringsverktøy
  Foredragsholder: Per Sahlin, EQUA Simulation AB
 • 15:55-16:00
  Slutt for dagen

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- +mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- +mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50 % av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100 %ved avmelding mindre enn 24 timer før.