VVS-Dagene på NTNU 2019 – AVLYST

Energiforsyning og energibehov i framtidens bygninger

Vi har gleden av å inviterer deg til VVS-dagene på NTNU. Dag to arrangeres av NTNU i samarbeid med Norsk VVS, Energi og Miljøteknisk Forening, den 24. oktober.

Energiforsyningsløsninger for bygninger er hele tiden i utvikling grunnet stadig endring av varme- og kjølebehov. Bygningene endres på grunn av endret arealbehov og ulike typer brukere. Samtidig er strenge krav til pålitelighet og lavere kostnader gjeldende både når man prosjekterer nye eller utvider eksisterende energiforsyningsløsninger til bygninger. Alt dette krever bedre kunnskap og kompetanse innenfor løsninger for energiforsyning. Man må ha en helhetlig forståelse samt innspill fra flere fag om hvordan ulike komponenter fungerer sammen i anlegget og hvordan endringer i behov kan påvirke ytelser til energiforsyningssystemet.

Seminaret har fokus på:

1) hvordan energibehov kan endres og viktighet av en god forståelse av energibehovet;
2) hvordan integrerte løsninger fungerer og hvordan man bedre kan utnytte tilgjengelige ressurser.

Velkommen!

Arrangementet er dessverre avlyst.


Agenda

 • 09:30-09:35
  Velkommen
  Foredragsholder: Natasa Nord, NTNU
 • 09:35-09:50
  VVS-faglig utdanning og forskning ved Faggruppe bærekraftige energisystemer, Institutt for energi- og prosessteknikk
  Foredragsholder: Vojislav Novakovic, NTNU
 • 09:50-10:20
  Energilagring for plusshus og nabolag
  Foredragsholder: Odne Stokke Burheim, NTNU
 • 10:20-10:50
  Energirelatert brukeratferd i bygninger
  Foredragsholder: Vojislav Novakovic, NTNU
 • 10:50-11:10
  Pause
 • 11:10-11:40
  Energifleksibilitet og effektstyring av bygninger
  Foredragsholder: Laurent Georges, NTNU
 • 11:40-12:10
  Lavtemperatur fjernvarme, kobling av spillvarme og utfordring med returtemperatur
  Foredragsholder: Natasa Nord, NTNU
 • 12:10-13:30
  Lunsj med omvisning i laboratoriet
 • 13:30-14:00
  Hvordan unngå feil i varmepumpe-/kjølesystemer?
  Foredragsholder: Jørn Stene, COWI / NTNU
 • 14:00-14:30
  Varmebehov til varmtvann
  Foredragsholder: Natasa Nord, NTNU
 • 14:30-14:55
  Pause med omvisning i laboratoriet
 • 14:55-15:25
  Energibruk i svømmehaller
  Foredragsholder: Ole Øiene Smedegård, NTNU / COWI
 • 15:25-15:50
  Integrerte energiforsyningsløsninger
  Foredragsholder: Natasa Nord, NTNU
 • 15:50-16:00
  Oppsummering
  Foredragsholder: Natasa Nord, NTNU
 • 16:00
  Slutt for dagen

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- +mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- +mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50 % av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100 %ved avmelding mindre enn 24 timer før.