The good, the bad and the ugly om Ventilasjonskjøling

NTNU , SINTEF Community, Enova og Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening, Trøndelag gruppe, har gleden av å invitere til medlemsmøte om ventilasjonskjøling.

Strenge krav til energibruk i nye bygninger begrenser muligheten for mekanisk kjøling. Kjøling kan skje ved å øke luftmengden i ren mekanisk ventilasjon eller ved å kombinere mekanisk med naturlig ventilasjon. I norsk klima gir bruk av uteluft gode mulighet til kjøling uten bruk av mekanisk kjøling!

I dette kurset vil vi se på muligheter og begrensninger for slike løsninger, sett i forhold til energibruk, termisk inneklima og luftkvalitet. Kurset er utarbeidet med bakgrunn i EBC Annex 62 Ventilative cooling hvor norsk deltakelse ble finansiert av Enova.

Velkommen!

PÅMELDING

NB! Du kan også se medlemsmøtet digitalt.


Agenda

 • 16.15-16.35
  The good
  Foredragsholder: Niels Lassen - Hva påvirker vår opplevelse av termisk komfort?
 • 16.35-16.55
  Foredragsholder: Hans Martin Mathisen - Teorien bak det som skjer når vi åpner vinduene
 • 16.55-17.15
  Foredragsholder: Per Heiselberg - Annex 62: Oppsummering etter 4 års internasjonalt forskersamarbeid
 • 17.15-17.25
  Kaffepause
 • 17.25-17.45
  Foredragsholder: Maria Justo-Alonso - Norske case studier i Annex 62
 • 17.45-18.05
  Foredragsholder: Niels Lassen - Naturligvis, naturlig ventilasjon i en ny kontorbygning
 • 18.05-18.25
  The Bad
  Foredragsholder: Geir Jensen - Brann og luftveier uten kanaler
 • 18.25-18.45
  Foredragsholder: Kai Gustavsen - Utfordringer med inneklima i naturlig ventilerte bygg
 • 18.45-19.00
  The ugly
  Diskusjon - Paneldebatt

Påmelding