Kurs: Presentasjonsteknikk

Kunsten å få andre til å lytte

Kurset er en kombinasjon av forelesning, hvor teori og effektive teknikker blir gjennomgått, og deltakernes egne presentasjoner.

Du får anledning til å presentere innlegg – så vel korte som lange, forberedte som uforberedte. Du får ved hjelp av video mulighet for å gjennomgå din egen presentasjon.

Å gi deg teknikker og kunnskaper slik at du blir i stand til:

 • å gi levende presentasjoner som engasjerer tilhørerne
 • bedre å forberede en muntlig presentasjon
 • å utrykke deg mer klart og tydelig
 • bedre håndtere spørsmål fra tilhørerne
 • bedre å håndtere taleangst

Før kurset: lag en enkel presentasjon på 3-4 minutter, denne skal være relevant i forhold til arbeidsyrket ditt. 

Bindende påmelding som er inkl. Middag på Bryggerikaia. 

Påmelding

Agenda

 • Kursstart
  14.00-19.00
   Presentasjonsteknikk
  • Kommunikasjon
  • Kontaktfasen
  • Kunsten å få andre til å lytte
   Hva husker du?
  • Formidlingsprosessen
  • Skifte av kommunikasjonskanaler
   Hva er hovedkomponentene i en presentasjon?
   Holdninger i presentasjon
  • Isbryter
  • Kroppsspråk, kroppsholdninger, fakter og kroppbevegelse
  • Konsentrasjonsspennet
  • Forberedelse og struktur
  • Venn med nervøsiteten
  • Øyekontakt, stemmebruk og spørreteknikk
   Riktig bruk av audiovisuelle hjelpemidler
  • Tavle, Flip-over, Overhead og Prosjektor
 • Felles middag
  19.00-20.00

Påmelding