systemair

Medlemsmøte: Ventilasjons-ABC (Sandnes)

Norsk Energi- og Miljøteknisk forening Rogaland Gruppe inviterer til medlemsmøte og «Ventilasjons-ABC» med Amund Ona Gjul og Gaute Skjæveland fra Systemair.

Hvor viktig er energieffektiv ventilasjon i det store bildet? Hva består et moderne ventilasjonsaggregat av, og hvordan oppnår man mest mulig energieffektiv drift? Dette og mer blir tema under kveldens «Ventilasjons-ABC», med fokus på ventilasjonsaggregater og hva man må passe på når man bestykker og dimensjonerer et aggregat.

Kvelden åpnes med et raskt blikk på ventilasjon i det store perspektivet: Ventilasjon, luftkvalitet, folkehelse og energibruk. Deretter zoomer vi inn på det moderne ventilasjonsaggregatets oppbygging og bestanddeler: vifter, motorer, varmegjenvinnere, filtre osv. Et gjennomgående fokusområde er riktig dimensjonering for optimal drift: Er større alltid bedre? Sparer man energi på stadig høyere varmegjenvinningsgrader? Eller skjer det motsatte av det man prøver å oppnå?

Medlemsmøtet avsluttes med «live» demonstrasjon og omvisning på aggregater – både for bolig- og næringsformål.

Det blir enkel servering i forkant av møtet. Velkommen!

Påmelding

Agenda

  • Enkel servering
    16.30-16.45
  • Kursstart
    16.45-19.00

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- + mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- + mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50% av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100% ved avmelding mindre enn 24 timer før.