systemair

Medlemsmøte: Ventilasjons-ABC (Haugesund)

Norsk Energi- og Miljøteknisk forening Rogaland Gruppe inviterer til medlemsmøte og «Ventilasjons-ABC» med Amund Ona Gjul og Gaute Skjæveland fra Systemair.

Hvor viktig er energieffektiv ventilasjon i det store bildet? Hva består et moderne ventilasjonsaggregat av, og hvordan oppnår man mest mulig energieffektiv drift? Dette og mer blir tema under kveldens «Ventilasjons-ABC», med fokus på ventilasjonsaggregater og hva man må passe på når man bestykker og dimensjonerer et aggregat.

Kvelden åpnes med et raskt blikk på ventilasjon i det store perspektivet: Ventilasjon, luftkvalitet, folkehelse og energibruk. Deretter zoomer vi inn på det moderne ventilasjonsaggregatets oppbygging og bestanddeler: vifter, motorer, varmegjenvinnere, filtre osv. Et gjennomgående fokusområde er riktig dimensjonering for optimal drift: Er større alltid bedre? Sparer man energi på stadig høyere varmegjenvinningsgrader? Eller skjer det motsatte av det man prøver å oppnå?

Medlemsmøtet avsluttes med «live» demonstrasjon og omvisning på aggregater – både for bolig- og næringsformål.

Det blir enkel servering i forkant av møtet. Velkommen!

Påmelding

Agenda

  • Enkel servering
    16.30-16.45
  • Kursstart
    16.45-19.00

Påmelding