Medlemsmøte: Solenergi i Nord?

Norsk Energi- og Miljøteknisk forening, Bodø bygruppe har gleden av å invitere til spennende medlemsmøte.

Globalt er solenergi på vei frem og er sammen med vind den type kraftverk som gir billigst strøm. I Norge har derimot bruken i stor grad vært på hytter, men dette er i sterk endring. Man kan si at bruken av solenergi har begynt å ta av i Norge.

Siden 2016 har vi hatt rekordår etter rekordår. Nord-Norge kan også bli med på laget og denne kvelden bidrar til å øke kunnskapen om solenergi her i nord. Solenergi har altså økende aktualitet i Norge i dag, men de færreste har oversikt over kostnader, teknologi og muligheter.

Ønsket med arrangementet er å vise de faktiske mulighetene og gi et mer realistisk bilde på potensialet i forhold til solenergi i nord. Det vil bli gitt en introduksjon til anvendelse av solcellemoduler i nord, men hovedfokus vil være rettet mot solvarme.

Om kursholder:
Øystein Kleven har sivilingeniørgrad fra 2007 innen fysikk og matematikk ved NTNU. Han spesialiserte de siste to årene inn mot materialteknologi og spesielt solcelleteknologi. Han startet som forsker i gruppen for Fornybar Energi ved Norut Narvik rett etter endt studie og har jobbet der siden. Han var imidlertid delvis ute i permisjon i 2014 og 2015 mens han jobbet som Daglig Leder i solenergibedriften Solbes (Solar Business Energineering Services). Han har bred erfaring med fornybar energi, men spisskompetansen er rettet mot solenergi og da spesielt anvendelse i nordlige områder.

Velkommen!


Agenda

  • 16.00-17.00
    Registrering og middag
  • 17.00-19.00
    Foredrag
  • 19.00
    Vel hjem

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- +mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- +mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50 % av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100 %ved avmelding mindre enn 24 timer før.