Medlemsmøte: Storkjøkkenventilasjon

Norsk Energi- og Miljøteknisk forening, Bergen gruppe har gleden av å invitere til medlemsmøte om storkjøkkenventilasjon. 

Hendelser i inn- og utland viser at storkjøkken innebærer en risiko for brann, og at storkjøkken svært ofte installeres i bygg med andre funksjoner som kontorer, hotellrom og leiligheter. Nye tilberedningsmetoder kan gi økt eller endret risiko, og dermed nye utfordringer for bygningsinstallasjonene.

Er krav gitt i teknisk forskrift tilstrekkelige? Hva finnes av andre krav og anbefalinger i FG sikkerhetsforskrift, Ventøk, Byggforskblader og norske og internasjonale standarder? Hvilke krav er det til slukkeutstyr? Når må en avtrekkskanal bygges som en skorstein? Fjerner vi fett på riktig måte? Kan vi bruke varmegjenvinnere? Setter vi gode nok krav til drift og vedlikehold? Setter vi av nok plass i tidlig fase til ventilasjonsinstallasjonene for storkjøkken?

Velkommen!

Påmelding

Agenda

 • 16.00-16.30
  Middag
 • 16.30-17.15
  Første bolk
 • 17.15-17.30
  Kaffepause
 • 17.30-18.15
  Andre bolk
 • 18.15-18.30
  Spørsmål og debatt

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- + mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- + mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50% av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100% ved avmelding mindre enn 24 timer før.