Medlemsmøte: Sikkerhet på byggeplassen

Norsk Energi- og Miljøteknisk forening Bergen gruppe har i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening, EBA, Nelfo og Rørentreprenørene gleden av å invitere til medlemsmøte om sikkerhet på byggeplassen. Vi er så heldige å ha fått med oss Tanja Halonen Dugstad fra Statsbygg og Samarbeid for Sikkerhet bygg og anlegg (SfS BA) til å rette fokus på typiske utfordringer innenfor sikkerhet og seriøsitetsarbeid, og Merethe Ekerhovd og Alf Erstad fra Veidekke som skal snakke om hvordan fysiske og psykologiske barrierer påvirker sikkerheten på byggeplassene, og hvordan Veidekke jobber for en sikker arbeidsplass på sine byggeplasser.

Påmelding

Agenda

 • 16.00-16.30
  Registrering og middag
 • 16.30-17.25
  Hovedutfordringer innenfor sikkerhet og seriøsitetsarbeid på byggeplassen – og hvordan Statsbygg og i Samarbeid for Sikkerhet bygg og anlegg (SfS BA) tar tak i disse
  Foredragsholder har lang erfaring i ledende roller innenfor SHA i byggebransjen, og vil i dette foredraget belyse typiske utfordringer innenfor seriøsitet og sikkerhet på byggeplasser, og hvordan Statsbygg jobber med dette. Samarbeid for Sikkerhet bygg og anlegg ønsker at flest mulig tilslutter seg SfS BA, og foredragsholder informerer om pågående prosjekter hvor det er ønskelig med deltakelse. Vi får høre mer om de typiske problemområdene som fallulykker, gardintrapp eller bukk, sikkerhetsindikatorer og prefabmontasje. ​
   Foredragsholder: Tanja Halonen Dugstad, SHA-leder og fung. avdelingsdirektør Byggherreavdelingen, Statsbygg og styremedlem i SfS BA
 • 17.25-17.40
  Pause
 • 17.40-18.30
  Hvordan påvirker fysiske og psykologiske barrierer sikkerheten på byggeplass, og hvordan kan entreprenørene jobbe proaktivt for bedre sikkerhet?
  Foredragsholderne har lang erfaring med oppfølging av sikkerheten på byggeplassen, og deler sine tanker og erfaringer. Stikkord: viktigheten av fokus på fysiske og psykologiske barrierer, hvorfor er det egentlig så viktig at vi alle fokuserer på sikkerhet og leverer RUHer, hva bør man tenke på når man prosjekterer, erfaringer fra øvelser med brannvesenet, og hvordan jobber Veidekke proaktivt med PSI, kategorisering av RUHer og med iverksetting av tiltak for å lære av gjentakende avvik? ​
   Foredragsholdere: Merethe Ekerhovd, Rådgiver i helse- og arbeidsmiljøspørsmål og Alf Erstad, HMS leder for distrikt Bergen, Veidekke Entreprenør AS
 • 18.30
  Vel hjem

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- +mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- +mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50 % av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100 %ved avmelding mindre enn 24 timer før.