møterom-konferanse

Medlemsmøte med Leverandør Apurgo

Kombiner trygg legionellasikring og energibesparelser på varmtvann

Norsk Energi- og Miljøteknisk forening Helgeland inviterer til medlemsmøte med Apurgo. 

Hanne Therese Skiri fra Apurgo kommer til Mo for å snakke om trygg legionellasikring, hvem Apurgo er og hvilke produkter de leverer. Apurgo AS er et norsk firma med utspring fra NTNU og Sintef miljøet som har utviklet og leverer et produkt for vannbehandling mot Legionella i interne vannfordelingsnett.

Agenda:

15:45 – 16:00: Mingling og pizza med øl/brus

16:00-16:30: Del 1

 • Apurgo AS – hvem er vi
 • Legionella: bakterien – sykdom – myndighetskrav
 • Legionellakontroll – hva innebærer det?
  • Risikovurdering

16:30-16:45: Pause

16:45-17:15: Del 2

 • Forts. Legionellakontroll – hva innebærer det?
  • Ulike strategier for vannbehandling
  • Drifts og kontrollprogram
  • Avvikshåndtering

17:15-17:30: Pause

17:30 – 18:00: Del 3

 • Kombiner legionellasikring og energibesparelser
  • Hvordan spare energi på varmtvannssystemet?
  • Caser

Velkommen til et medlemsmøte med foredrag og middag!

Påmelding

Påmelding