Business People Working with Technology

Medlemsmøte: Digital samhandling i byggeprosjekter

Den 22. mai inviterer Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening Bergen Gruppe til medlemsmøte. Agenda og mer info kommer.

Hold av datoen!