Banner_ventilasjonskurset

KURS: VENTILERT INNEKLIMA

Faktorer som påvirker inneklimaet og metoder for å tilfredsstille krav fra ulike instanser

Inneklimaet i et bygg påvirkes av mange ulike faktorer, og regelverket som legger føringer for hva som definerer et godt inneklima er sammensatt fra flere ulike instanser.

Kurset setter fokus på de ulike faktorene som påvirker inneklimaet og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg.

Velkommen!


Agenda

 • 08.30-08.45
  Registrering
 • 08.45-09.00
  Velkommen
 • 09.00
  Kursstart
  • REGELVERK: TEK17, arbeidsmiljøloven, arbeidstilsynets veiledning 444, forskrift om miljørettet helsearbeid, opplærningsloven og føringer for design og drift
   • BYGNINGSTYPER MED ULIKE BEHOV OG KRAV: Kontor, bolig, skoler, sykehus, skytebaner, industri og garasje
    • PÅVIRKENDE FAKTORER: temperatur/luftkvalitet, luftfuktighet, ytre forurensninger hygiene i frisk luft
     • LØSNINGER: oppvarming med tilluft, bruk av omluft, valg av filter, naturlig ventilasjon, rengjøring tilluftsystemet, befuktere/sorptiv kjøling og mikrobiologi
 • 16.00
  Vel hjem

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- +mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- +mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50 % av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100 %ved avmelding mindre enn 24 timer før.