Sanitaerteknikk-kurs

KURS: SANITÆRTEKNIKK

Prosjektering og utførelse av sanitærinstallasjoner i bygg

Det har frem til i dag vært mangelfullt med oppdaterte lærebøker innen Sanitærteknikkfaget. NEMITEK har derfor utgitt en lærebok med navn «Sanitærteknikk», som skal kunne fungere som en komplett lærebok i sanitærfaget for Teknisk fagskole, ingeniørutdanning (bachelor) og sivilingeniørutdanningen (Master).

Boken skal i tillegg fungere som et oppslagsverk for entreprenører, rådgivende ingeniører og alle andre som jobber med prosjektering og drift av sanitæranlegg.

Dette kurset vil gi en innføring i bokens innhold og omfang, samt et dypdykk i noen utvalgte emner. Se utfyllende agenda for kurset.

Alle kursdeltakere vil også få tilgang til den nye boken «Sanitærteknikk» som digital utgave i kursperioden. Dersom du ønsker å bestille boken i papirversjon, kan du [klikke her]

Påmelding

Agenda

 • 08.30-08.45
  Registrering
 • 08.45-09.00
  Velkommen
 • 09.00-09.45
  Introduksjon til sanitærteknikk med Ole Larmerud
  • Hva inneholder den nye læreboka?
 • 09.45-11.00
  Pause
 • 11.00-11.45
  Vannledninger og føringsveier med Ole Larmerud
  • Overvannsfordrøyning
   • Takavvanning
    • Rør-i-rør utvendig
 • 11.45-12.00
  Spørsmål og debatt - første økt
 • 12.00-13.00
  Lunsjpause
 • 13.00.13.45
  Vannvarme og vekslere med Einar Torset
  • Systemløsning og dimensjonering
   • Energikilden i ferskvann eller kjelevann
    • Ekspansjonskar på forbruksvann
 • 13.45-14.00
  Pause
 • 14.00-14.45
  Overlevering, drift og vedlikehold av sanitæranlegg med Ole Larmerud
  • Dokumentasjon
   • Levetider
    • Sikkerhet
     • Byggdrifternes oppgave og ansvar
      • Inspeksjon og fornying
 • 14.45-15.00
  Pause
 • 15.00-15.30
  Hvilke forventninger kan vi ha til fremtidige sanitæranlegg? Med Ole og Einar
  • Helse
   • Energi
    • Effektivitet
     • Klima og miljø
 • 15.30-16.00
  Erfaringsutveksling og diskusjon

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- + mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- + mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50% av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100% ved avmelding mindre enn 24 timer før