Kurs: Kommunikasjon og ledelse (AVLYST)

AVLYST

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening, Bergen gruppe har gleden av å invitere til lærerikt kurs om kommunikasjon og ledelse.

I dagens samfunn ser vi et økende krav til samhandling. Større kompleksitet i utviklingsprosjekter krever god dialog og gjensidig påvirkning av ulike aktører og målgrupper. Dette krever at gode fagpersoner også utvikler ferdigheter innen samhandling og kommunikasjon. I dette kurset ønsker vi derfor å tilby økt innsikt og ferdigheter knyttet til ledelse og kommunikasjon. Du vil få konkrete verktøy til bruk i påvirkning av andre, samt bedre selvinnsikt som grunnlag for egen utvikling.

For å sikre mest mulig læringsutbytte legges det opp til ett kurs med to samlinger og tett kobling mellom forberedelser, samlinger og den praktiske arbeidshverdagen med blant annet 360°-intervju og personlighetsmåling JTI.

Tema i samlingene:
– Mine styrker og utviklingsmuligheter
– Selvledelse og egen motivasjon
– Gjennomføring av en personlighetsmåling JTI
– Læring og kompetanse
– Min kommunikasjons og påvirkningsstil

Praktisk informasjon:
Det er begrenset antall plass per kurs, 15-20 plasser, så vi anbefaler rask påmelding. Ved behov settes avgrensning på 4 deltakere per kurs. Ved stor pågang settes det opp flere kurs.

Det vil bli servering lunsj under samlingene. Etter første samling kan man også delta på middag på hotellet.

Vi gleder oss, og håper å se deg der!


Agenda

 • Før oppstart
  Samtale med egen leder
  Det er viktig å sikre forankring og forventninger hos deltakerne og deltakernes ledere. Det legges derfor opp til en samtale med egen leder før oppstart. I denne samtalen skal deltaker får innspill av leder på mulige utviklingsområder- og ambisjoner
 • Dag 1 - 09. september: 08.30-16.00
  Selvinnsikt og egen påvirkningsplatform
  Gjennomføring av 360°-intervju, og personlighetsmåling JTI. Målsetning: ​
  • Definere egne styrker og utviklingsområder
  • Tydeliggjøre egen rolle
  • Ansvar som leder og formulere utviklingsmål
 • Tid: 5 uker
  Hjemmearbeid og personlige ambisjoner
 • Dag 2 - 14. oktober: 08.30-16.00
  Kommunikasjonstrening
  Gjennomgang av hjemmearbeid og personlige ambisjoner. Målsetning: ​
  • Lære konkrete ledelsesmetoder
  • Forbedre evnen til å påvirke andre på en positiv måte
  • Ferdigstille utviklingsmål

Påmelding

Bindende påmelding! Ved avmelding frem til 1. juli må det dekkes 50% av avgiften. Melder du deg av etter dette, belastes 100% av avgiften.