innregulering-av-vannbårne-energisystemer

Kurs: Innregulering av vannbårne energisystemer

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening inviterer til lærerikt kurs. Dette kurset vil ta for seg prosjektering og innregulering. Mange mangler god kunnskap om prosjektering og igangkjøring av moderne vannbårne varme- og kjøleanlegg. Dette fører til økte energikostnader og varierende komfort. Ofte blir valgene fra prosjektets tidligfase avgjørende for sluttresultatet. Med oss har vi Per Eivind Larsen som har lang fartstid i bransjen.​

Om kurset: ​
Målet med kurset er at deltakerne skal få nødvendig kunnskap om prosjektering og innregulering. Dette skal sikre at hver komponent i anlegg mottar beregnet vannmengde. Det vil bli gitt innføring i prosjektering av mengderegulerte anlegg. Riktig prosjektering av reguleringsventiler og øvrige komponenter er viktig for et godt resultat, og forventet energibruk. Kurset vil belyse krav og anbefalinger om prosjektering i nybygg og ved ombygginger, slik at energibruken kan holdes på et lavest mulig nivå fra begynnelsen av. Det vil bli gitt en gjennomgang om, samt dimensjonering av, dynamiske og trykkstyrte reguleringsventiler, tre-veis shuntventiler og strupeventiler.
​Kurset vil gjennomgå hvorfor god oppstart, vannkvalitet og innregulering er viktig for et energiriktig anlegg.  Offentlige regelverk og krav i forbindelse med dokumentasjon og FDV vil også bli gjennomgått.

Påmelding

Agenda

 • Registrering
  08:30
   Hvordan skal det vannbårne anlegget prosjekteres/bygges​?
  • Konstante mengder
  • Variable mengder
  • Kombinerte mengder
  • Beregning og dimensjonering av ventiler
 • Lunsj
  12:00
   Kontrollpunkter før innregulering
  • Innreguleringsmetoder
  • Hvor starter vi?
  • Systematisering og oppdeling av anleggssytemer
  • Inndeling og identifisering av innreguleringsventiler
  • Utarbeiding av god dokumentasjon
 • Vel hjem
  16:00

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- + mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- + mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50% av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100% ved avmelding mindre enn 24 timer før.