vinter-i-Myrkdalen

Konferanse: Kvinner i Myrkdalen

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening i Bergen inviterer til konferansen «Kvinner i Myrkdalen». Formålet er å skape en utviklingsarena for kvinner i byggebransjen, og at du blir kjent med og får dele nyttige erfaringer med kollegaer i bransjen. Fokus vil ligge på organisasjonskultur, roller og samspill i arbeidslivet. I tillegg vil vi diskutere tilhørighet, tilpasning og integritet, samt viktigheten av mangfold.

Dagen er satt opp med en kombinasjon av kortere faglige innlegg med påfølgende refleksjon. Du får reflektere over din egen situasjon og bidra med dine erfaringer inn i ulike arbeidsgrupper. Du vil få tilgang på andres relevante synspunkter og råd, samt bidra med det du har med de tanker du har gjort deg så langt i din karriere.

Påmeldingsfrist: Omgående
Avmeldingsfrist: Gratis avmelding før 31.januar
Kontaktperson: Henrik Sakshaug, tlf. 95 80 18 05, e-post

Annet:

 • Ta kontakt med hotellet om det er ønskelig med overnatting fra lørdag til søndag, det er reservert rom frem til 1. desember.
 • Ved påmelding registreres om man skal ha fellestransport og ønsker lunsj lørdag (250 kr)
 • Ønsker din bedrift å sponse dette arrangementet? Ta kontakt!
 • Ved stor pågang settes ett maks antall på 7 deltakere per bedrift​

Dette var agendaen for 2019. Ny agenda og påmelding for 2020 kommer! 


Agenda

 • Program fredag 8.mars
 • Bussavganger:
  • Blomsterpaviljongen på Bystasjonen 08:15
  • Arna stasjon: 08:45
  --------------------------------------------------------------------------------
 • 10:15
  Registrering
  .
 • 10:45
  Velkommen og bli kjent på gruppebordene
  .
 • 11:15
  Del 1: Påvirkning og kommunikasjon
  • Hvordan påvirker, og påvirkes vi? Hva gjør vi når samspill mellom kollegaer ikke fungerer?
  • Oppsnakk, fremsnakk og ansvar for andre
  • Hvilke kommunikasjonsstiler kan vi benytte oss av?
  • Hersketeknikker – nyttige og nådeløse. Hvordan kan vi være bevisst og kjenne dem igjen?
  --------------------------------------------------------------------------------
 • 12:15
  Lunsj
  .
 • 13:15
  Del 1: Påvirkning og kommunikasjon fortsetter
  .
 • 14:15
  Del 2: Meg, min rolle og mitt handlingsrom - tilpasning og integritet
  • Organisasjonsstruktur og –kultur hvilket handlingsrom gir det oss?
  • Hvordan påvirker det meg å være kvinne i en mannsdominert arbeidsplass? Hvilke tilpasninger gjør jeg bevisst og ubevisst?
  • Hvilke roller har jeg? Hvordan balanserer jeg disse? Og bruker jeg mest energi/tid på de rollene som er viktigst for meg?
  --------------------------------------------------------------------------------
 • 16:00
  Del 3: Ta ansvar for egne behov og egen karriere -> Jeg vil..., jeg kan.., jeg tør.., jeg gjør...
  • Hva er viktig for meg.... i min rolle? I de ulike situasjonen jeg står i? Hva vil jeg?
  • Hvordan kan jeg bruke mine ressurser og mitt handlingsrom? Hva kan jeg?
  • Hva kan gå galt? Hva er konsekvensen? Tør jeg?
  • Hva skal jeg gjøre nå, mandag morgen, for å ta det første steg i riktig retning?
  --------------------------------------------------------------------------------
 • 17:15
  Hvorfor er nesten alle toppledere menn?
  Foredragsholder Linda Nøstbakken, professor i ressursøkonomi og prorektor ved Norges Handelshøgskole --------------------------------------------------------------------------------
 • 18:00
  Avslutning
  .
 • 19:30
  Middag
  .
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  .
 • Program lørdag 9. mars:
  .
 • 08:00
  Frokost
  .
 • 09:00
  Skibakke eller peisestue
  .
 • 14:30
  Felles lunsj for de som ønsker det
  .
 • 15:30
  Avreise
  .