møterom

Generalforsamling

I henhold til «Lover for NORSK VVS Energi – og Miljøteknisk Forening»  § 6 innkalles det til generalforsamling.

Enhver sak som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være sendt inn til Hovedstyret 4 uker før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen behandles:

  • Hovedstyrets årsberetning med handlingsplan for kommende periode
  • Regnskap for foregående kalenderår
  • Lovforslag
  • Innkomne forslag
  • Fastsettelse av kontingent
  • Budsjett
  • Valg

Velkommen!

Påmelding

Påmelding