møterom

Generalforsamling

I henhold til «Lover for NORSK VVS Energi – og Miljøteknisk Forening»  § 6 innkalles det til generalforsamling.

Enhver sak som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være sendt inn til Hovedstyret 4 uker før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen behandles:

  • Hovedstyrets årsberetning med handlingsplan for kommende periode
  • Regnskap for foregående kalenderår
  • Lovforslag
  • Innkomne forslag
  • Fastsettelse av kontingent
  • Budsjett
  • Valg

Trykk her for å få tilgang til dokumentene før møtet.  

Velkommen!

Påmelding

Påmelding

Gebyrer & avmelding: Gratis arrangement: Det faktureres et no-show-gebyr på 240,- + mva ved unnlatelse av avmelding for arrangementer på 1-4 timer, og 400,- + mva for heldagsarrangementer. Avmeldingen på gratis arrangementer må skje senest 24 timer før for å være gebyrfritt. Kurs/sosiale arrangementer: Det faktureres 50% av avgiften ved avmelding mindre enn 1 uke før, og 100% ved avmelding mindre enn 24 timer før.