Frokostseminar – Hvordan unngå tap av rettigheter?

Varsler og krav i entreprisestandardene og rådgiverkontraktene

Den 30. april inviterer Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, Oslos lokallag til frokostseminar.

De aller fleste konflikter i forbindelse med prosjektgjennomføring, har sammenheng med partenes to vesentligste interesser: Tid og penger.

For å redusere risikoen for konflikter, og samtidig posisjonere seg for å sikre interessene oppfylt, er det vesentlig å følge prosjektets kontraktsregler knyttet til varsler og krav. I dette seminaret vil det derfor bli gitt en overordnet innføring i blant annet;

 • Krav om vederlagsjustering som følge av endringer i prosjektet
 • Krav om vederlagsjustering som følge av svikt i byggherrens medvirkning
 • Krav om fristforlengelse
 • Reglene om justering av vederlaget og fristforlengelse
 • Tilsvarende regler i rådgivningskontraktene NS 8401/02 vil bli gjennomgått

Foredragsholdere er advokatene Arne Sørsdahl og Eirik Gåskjønli fra advokatselskapet Bing Hodneland. Arne og Eirik har bred erfaring innen entrepriserett, og har over mange år opparbeidet seg dybdekunnskap om bygg- og anleggsbransjen. På frokostseminaret vil de dele sine kunnskaper og noen av deres erfaringer med oss.

Det vil bli servering av frokost i forkant av seminaret.

Vel møtt!

PÅMELDING


Agenda

 • Registrering og servering av frokost
  08.00-08.15
 • Del 1
  08.15-09.00
 • Pause
  09.00-09.15
 • Del 2
  09.15-10.00

Påmelding