Lekkasje-i-rør

Frokostseminar: Vannskadesikkerhet

Den 5. mars inviterer Norsk Energi- og Miljøteknisk forening Oslo Gruppe til frokostseminar om Vannskadesikkerhet. Det blir også mulighet for å følge seminaret digitalt. 

Vannskadesikkerhet er et stadig tilbakevendende tema, og både innen tidlig romplanlegging, detaljprosjektering og utførelse kan vi som bransje gjøre det bedre.

I VVS-fagpressen er det jevnlig artikler om hvilke løsninger som oppfyller kravene og hvilke løsninger som ikke gjør det. Med våre to dyktige foredragsholdere forsøker vi å rydde litt opp i hva som er forskriftskrav, og hva som er andre bransjekrav og anbefalinger. Vi ser litt på hvor det gjøres feil i både planlegging, prosjektering og utførelse. Er vi som bransje flinke nok til å selge inn gode løsninger som gir en merverdi for sluttbruker i installasjonens levetid?

Foredragsholdere er Ole Larmerud, fagsjef sanitærteknikk i VVS-foreningen og Svend Haugen, VVS-ingeniør avd bygningsfysikk Norconsult AS.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding