årsmøte-møterom

Årsmøte Trøndelag Gruppe

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening Trøndelag Gruppe inviterer til årsmøte 20. mars.

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder, referent
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Valg av medlemmer for signering av protokoll
  5. Årsberetning 2018 og Regnskap 2018
  6. Budsjett og aktivitetsplan 2019
  7. Innkomne saker/Eventuelt
  8. Valg

Saker til behandling må være innkommet til styret før 10. mars 2019. Det vil bli enkel servering i årsmøtet. Møt opp, bli orientert, si din mening og vær med på å styrke foreningen!

Vel møtt!

Påmelding

Påmelding