Årsmøte og møljemiddag

Harstad Bygruppe inviterer til årsmøte og møljemiddag!

Torsdag den 21. februar inviterer Norsk Energi- og Miljøteknisk forening Harstad bygruppe til årsmøte etterfulgt av møljemiddag.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Registrering av stemmeberettigede og evt. fullmakter
 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap 2018 og budsjett for 2019
 8. Innkomne saker:
  -forslag på å bruke bygruppas midler til reisestipend for medlemmer.
  -evt…

Formann                                        Tone Kristoffersen (på valg)

Nest formann                                 Hanne Haga (takkes av)

1.styremedlem                               Viggo Svanstrøm

Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, må være styret ved formann i hende innen onsdag 13.februar 2019.
Mail: tone.kristoffersen@lindab.com evt tlf 47 97 15 77

Bindende påmelding innen onsdag 13.februar!

Påmelding

Påmelding